خوب! اگر اون مطلب قبلی درباره تاثیر رمان های عاشقانه بر عشق رو خوندید و به نظرتون قابل تامل اومد این رو حتماً حتماً بخونید:

Shared publiclyView activity