Kan ik wel reizen als COPD-patiënt?  Deze vraag wordt regelmatig gesteld aan huisartsen en specialisten. In principe geldt: alles kan, maar regel het van tevoren goed. Als er desondanks toch nog problemen ontstaan, is het goed te weten, dat een repatriëring per ambulancevlucht of per am...
Shared publicly