Profile cover photo
Profile photo
Alex Apostolov
Alexander APOSTOLOV, PhD, MBA (д-р Александър АПОСТОЛОВ)
Alexander APOSTOLOV, PhD, MBA (д-р Александър АПОСТОЛОВ)
About
Posts

Post has attachment
Infostock.bg: д-р Александър Апостолов: Липсата на рационалност сред инвеститорите е ключов фактор за динамиката на капиталовия пазар

"..Една от основните причини за многобройните неточности получавани при прилагането на класическите подходи в практиката се състои именно в значителното разминаване между такива основни предпоставки, като рационалността на икономическите агенти и ефективността на капиталовите пазари със заобикалящата ни действителност. Всички тези резултати логично водят до няколко свързани въпроса: До колко ефективни са всъщност съвременните финансови пазари?, Какви са причините за разминаване на теория и практика в икономиката?, Рационални ли сме като инвеститори при използването на информацията от капиталовия пазар? и др.

Това са част от серията въпроси свързани с психологията на инвестирането, за коментар по които поканихме д-р Александър Апостолов*..."

(Behavioral Finance & Market Anomalies)
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Кои са основните поведенчески грешки на инвеститорите ?
д-р Александър Апостолов, финансов експерт, Invest/Or, 01.10.2017

Водещи: Радина Колева / Велко Каменов 1 октомври 2017 | 20:30


Традиционните подходи за търговия на финансовите пазари не описват достатъчно точно текущата ситуация на пазара. Това коментира финансовият експерт д-р Александър Апостолов в ефира на Invest/Or с Велко Каменов.

"Ако човек е ясно запознат с психологията на инвеститорите, той би могъл да минимизира и използва допусканите грешки в своя полза", коментира той.

По думите му една от основните поведенчески грешки, която допускат голяма част от инвеститорите е, че те са свръхуверени. Те много често надценяват своите знания и умения, разчитайки на това, че информацията, с която разполагат е най-точната.

Хората много по-лесно затварят позиция на малка печалба, отколкото на загуба. Това е доказано в редица емпирични изследвания, обясни финансовият експерт.

Високочестотната търговия е добър пример, в който се опитват да се избегне проблема с човешкия фактор, отбеляза още той.

Вижте повече във видеото!
http://www.bloombergtv.bg/invest-or/2017-10-01/koi-sa-osnovnite-povedencheski-greshki-na-investitorite

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
13.10.17 г.
8 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

Кои са основните поведенчески грешки на инвеститорите ?
д-р Александър Апостолов, финансов експерт, Invest/Or, 01.10.2017

Водещи: Радина Колева / Велко Каменов 1 октомври 2017 | 20:30

Традиционните подходи за търговия на финансовите пазари не описват достатъчно точно текущата ситуация на пазара. Това коментира финансовият експерт д-р Александър Апостолов в ефира на Invest/Or с Велко Каменов.

"Ако човек е ясно запознат с психологията на инвеститорите, той би могъл да минимизира и използва допусканите грешки в своя полза", коментира той.

По думите му една от основните поведенчески грешки, която допускат голяма част от инвеститорите е, че те са свръхуверени. Те много често надценяват своите знания и умения, разчитайки на това, че информацията, с която разполагат е най-точната.

Хората много по-лесно затварят позиция на малка печалба, отколкото на загуба. Това е доказано в редица емпирични изследвания, обясни финансовият експерт.

Високочестотната търговия е добър пример, в който се опитват да се избегне проблема с човешкия фактор, отбеляза още той.
Традиционните подходи за търговия на финансовите пазари не описват достатъчно точно текущата ситуация на пазара. Това коментира финансовият експерт д-р Александър Апостолов в ефира на Invest/Or с Велко Каменов.

"Ако човек е ясно запознат с психологията на инвеститорите, той би могъл да минимизира и използва допусканите грешки в своя полза", коментира той.

По думите му една от основните поведенчески грешки, която допускат голяма част от инвеститорите е, че те са свръхуверени. Те много често надценяват своите знания и умения, разчитайки на това, че информацията, с която разполагат е най-точната.

Хората много по-лесно затварят позиция на малка печалба, отколкото на загуба. Това е доказано в редица емпирични изследвания, обясни финансовият експерт.

Високочестотната търговия е добър пример, в който се опитват да се избегне проблема с човешкия фактор, отбеляза още той.

Вижте повече във видеото!
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

Post has attachment
Apostolov A. 2017, "IMPACT, BEHAVIORAL ASPECTS AND FUTURE OF HIGH-FREQUENCY TRADING ON STOCK MARKETS", Proceedings:Eleveneth International Scientific Conference "Investments in the future `2017", pp.[55-59], ISSN: 1314-3719

Abstract:

The point of this research study is to discusses the role of High Frequency Trading (HFT) in generating informationally efficient markets. In particular, it examines how the changing velocity of information makes HFT an integral part of contemporary markets. High Frequency Trading as a form of algorithmic trading, where investors use high-speed market data and analytics to look for short-term supply and demand trading opportunities that often are the product of predictable behavioral or mechanical characteristics of financial markets, is one of the major recent innovations in financial markets. The rise of algorithmic trading has provoked a range of reactions, from highly supportive to highly negative - HFT is the subject of intense public debate and controversy. Some commentators argue that it increases trading volume and liquidity, lowers trading costs and helps price discovery, and is therefore a socially beneficial financial innovation. Others claim it may increase volatility and systemic risk and may create a non-level playing field. Purported risks to the stability and integrity of financial markets resulting by HFT include the creation of a two-tiered market system as a result of asymmetric information, potential volatility,“noise” and informational distortions, out of control algorithms, “flash crashes” and etc. Some international regulators have expressed concerns.

Keywords: high-frequency trading, stock exchanges, algorithmic trading, predictable behavior, financial regulations.

Page Numbers: 55-59

Publication Date: 2017

Publication Name: Апостолов А. 2017, "ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ПОВЕДЕНЧЕСКИ АСПЕКТИ И БЪДЕЩЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТНАТА ТЪРГОВИЯ НА ФОНДОВИТЕ ПАЗАРИ", Единадесета научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето `2017”, с.[55-59], ISSN: 1314-3719

Research Interests: Algorithmic Trading, High frequency trading, Politics of international financial regulations, High Frequency Algorithmic Trading, Stock Exchanges, and predictable behavior
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Apostolov A. 2017, "KEY CONCEPTS OF THE GAME THEORY AND ITS BEHAVIORAL ASPECTS OF FINANCIAL DECISION-MAKING", Proceedings:Eleveneth International Scientific Conference "Investments in the future `2017", pp.[60-64], ISSN: 1314-3719

Abstract:

Game theory has been extremely useful in explaining certain financial decisions. This paper briefly reviews and synthesizes the finance applications of game theory in particular, it`s applications in finance and economics. More focus is also given on mixed strategies, a brief overview of definition of the games, Nash equilibrium and etc.- which is the main concept of the theory. It demonstrated how game theoretic techniques have allowed insight into these puzzles with higher order beliefs, informational cascades and heterogeneous prior beliefs. It has also helped in resolving the apparent empirical anomalies in traditional finance theories using elements of behavioral finance. In addition, applications to corporate control, capital structure, dividends and stock repurchases, external financing, IPO`s behavior contrary to the efficient market theory, financial intermediation and etc. are reviewed.

Keywords: game theory, behavioral finance, corporate finance, psychology bias, stock market.

Page Numbers: 60-64

Publication Date: 2017

Publication Name: Апостолов А. 2017, "КЛЮЧОВИ КОНЦЕПЦИИ НА ТЕОРИЯТА НА ИГРИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ", Единадесета научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето `2017”, с.[55-59], ISSN: 1314-3719

Research Interests: Game Theory, Behavioral Finance, Corporate Finance, Financial Decision Making, Stock Markets, and Bias Psychology
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
„Инвестиции в бъдещето’2017“ бе темата на 11-та научно-приложна конференция с международно участие, чийто домакин беше в Икономически университет – Варна на 5.10.2017 г. В рамките на форума се проведе и кръгла маса „Младите на старта към бизнеса“. Организатор на събитията бе Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна, със съдействието на Института за икономически изследвания при БАН, Икономическия университет – Варна, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Община Варна и Техническия университет – Варна.

Тематичните направления на научно-приложния форум бяха:

1. Устойчиво развитие и конкурентоспособност;
2. Финанси, инвестиции, счетоводство;
3. Международни икономически отношения;
4. Маркетинг;
5. Информационни и комуникационни технологии в икономиката.
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Възможно ли е да недопускаме инвестиционни грешки ? Каква е причината за разминаване на теория и практика на капиталовите пазари ? ... и коментари на други интересни въпроси Ви очакват в интервюто.

http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/81532-vazmozhno-li-e-da-ne-dopuskame-investitsionni-greshki

"Както показва практиката, в своята динамика капиталовите пазари често нарушават законите на фундаменталната теория: прогнозните  цени и доходността на активите не се оправдават, възможността за арбитраж не се реализира в пълната си теоретична сила, формират се „балони", пазарите преживяват непредсказуеми възходи и спадове.

С годините започва ясно да се осъзнава и от широката общественост, че съществуват редица специфики във функционирането на икономиката, на реалния капиталов пазар и поведението на инвеститорите - неотчитани напълно от класическата теория, анализаторите и инвестиционната общност като цяло.

Това са част от многобройните въпроси, свързани с психологията на инвестирането. За коментар по тях поканихме д-р Александър Апостолов*..."

Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Alexander APOSTOLOV, PhD, MBA at INOMICS: Economics & Business inomics.com
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
26.01.17 г.
3 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded