Profile cover photo
Profile photo
AKMV advokátska kancelária s. r. o., Law Firm Slovakia
29 followers
29 followers
About
Posts

Post has attachment
Prečítajte si rozhodnutia súdov v prípadoch, kedy bol účastník v zmluve nepresne označený.
Add a comment...

Post has attachment
https://buff.ly/2JQzHbw

Základné zmeny Zákonníka práce od 1.5.2018 si priblížime v dnešnom článku.
Add a comment...

Post has attachment
https://buff.ly/2IxBalE Zaujímavá situácia môže nastať, keď manželia alebo niektorý z manželov počas trvania manželstva nadobudnú vlastnícke právo k pôvodne družstevnému bytu, na základe toho, že len jeden z manželov mal v bytovom družstve členský podiel ešte pred uzavretím manželstva. Uvedenú situáciu si priblížime v dnešnom článku.
Add a comment...

Post has attachment
https://buff.ly/2q2uEvQ

Dňa 13.03.2018 bola prijatá novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov , ktorá s účinnosťou od 01.05.2018 prináša viaceré zmeny. Viac sa dozviete v článku.
Add a comment...

Post has attachment
https://buff.ly/2IpEeAj
V praxi však dochádza k situáciám, kedy môže byť vlastnícke právo kupujúceho aj napriek bezproblémovému konaniu o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností spochybnené, a to aj po rokoch. Niektoré z takýchto situácií si priblížime v tomto článku.
Add a comment...

Post has attachment
V dnešnom článku si priblížime vybrané povinnosti na úseku ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Prečítajte si čo prináša novela.
Add a comment...

Post has attachment
V dnešnom článku si priblížime vybrané praktické otázky, ktoré majú vplyv na vznik nároku ostatných spoluvlastníkov na náhradu za užívanie spoločnej veci iným spoluvlastníkom vo svetle rozhodovacej praxe súdov.
Add a comment...

Post has attachment
Vzhľadom na situáciu na trhu práce sa čím ďalej tým viac zamestnávateľov zaujíma o možnosti zamestnania cudzincov zo štátov mimo Európsku úniu – tzv. tretích štátov. Viac v našom článku.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Ako je ochrana obchodného tajomstva upravená s účinnosťou od 01.01.2018 si priblížime v tomto článku.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded