خواندن ذهن مشتریان هدف با استفاده از «پیشنهادات گوگل»

گوگل ابزارهای فراوانی برای کمک به برنامه‌ریزی روابط عمومی دارد، اما یکی از ساده‌ترین این ابزارها پیشنهادهای گوگل است. پیشنهاد گوگل به شما کمک می‌کند تا تقریبا ذهن مخاطبان و عموم را بخوانید.

#اخباررسمی   #گوگل   #روابط_عمومی  
http://bit.ly/1SLTlYt
Photo
Shared publiclyView activity