امکانات جدید پلتفرم اخبار رسمی

سفارش نگارش خبر

خبر و یا به طور کل یک محتوای خوب، بهترین چیزی است که می‌تواند باعث بازتاب خوب محتوایتان در رسانه‌ها شود. اگر در خبرنویسی مهارت ندارید، توسط فرم می‌توانید نگارش خبرتان را برون‌سپاری کنید. داشتن یک خبر رسمی مناسب و مطابق با استانداردهای رسانه‌ای، اثر بسیاری در میزان بازتاب اخبارتان در رسانه‌ها دارد. در تمامی مراحل، محتوای تولید شده بر طبق نظر و تایید شما خواهد بود و هیچ خبری بدون تایید نهایی شما، منتشر و توزیع نمی‌شود.
برای استفاده از این سرویس، بعد از کلیک بر روی دکمه «خبر رسمی جدید»، بر روی «سفارش نگارش مطلب» کلیک کنید.

از لینک زیر می توانید وارد دفتر روابط عمومی خود بشوید و سفارش نگارش خبر دهید:
http://bit.ly/1n8nd3i

#اخباررسمی   #محتوا  
Photo
Shared publicly