روابط عمومی، بازوی پرتوان بازاریابی

سایت ام بی ای نیوز در مقاله‌ای به مسئله روابط عمومی و اهمیت آن در بازاریابی پرداخته است. در این مقاله روابط عمومی و انتشار خبر را تائیدی بر پادشاهی محتوا دانسته و ضمن معرفی «اخبار رسمی» با مجید کثیری مدیرعامل و بنیانگذار «اخبار رسمی» به مصاحبه پرداخته است.
http://bit.ly/247cdnu

#اخباررسمی   #روابط_عمومی   #بازاریابی   #محتوا  
Photo
Shared publicly