Profile cover photo
Profile photo
Ake Puttisarn (Put3d)
Animation , Interactive ,Game and Presentation
Animation , Interactive ,Game and Presentation
About
Posts

Post has attachment
ผลงาน Presentation กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาด รูปแบบ 3d animation ของบริษัท SJK เนื้อหาการนำเสนอ เริ่มจากกระบวนการคัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการกลั่นกรอก และกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ทันสมัย จนส่วนของการผลิตบรรจุภัณฑ์
Add a comment...

Post has attachment
ผลงาน 2d motion infographic NanoBubble Generator ของ แฮปปี้ฟาร์ม ความยาว นาทีครึ่ง
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded