Bismillahirrahmanirrahim

Eğer birtakım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme! Allah sana yeter.

O’dur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile yine de onların kalplerini birleştiremezdin, fakat Allah onları birleştirdi.

Çünkü O azizdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

{Enfal, 62-63}

……….
Photo
Shared publiclyView activity