Profile cover photo
Profile photo
Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
http://wks.no/sakstyper/strafferett/

WKS har tre advokater som arbeider med strafferett og strafferettsprosedyre, hvorav advokat Helge Wesenberg er fast forsvarer ved Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Innen strafferett dekker vi alle felt.
Add a comment...

Post has attachment
http://wks.no/sakstyper/personskade/

Hvis du har blitt skadet, enten det har skjedd ved en trafikkulykke, ved en yrkesskade, i en båt- eller flyulykke, eller ved en pasientskade innen helsevesenet, vil du gjennomgående ha krav på erstatning.​
Add a comment...

Post has attachment
WKS har bred erfaring med en rekke praktiske felter innen selskapsrett.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Dyktige og fornøyde medarbeidere er en forutsetning for at bedriften skal lykkes og optimalisere økonomiske resultater på sikt.  ​​



Arbeidsmiljøloven er omfattende og komplisert.
Det er svært viktig at bedriften håndterer reglene om oppstart og avslutning av et ansettelsesforhold korrekt både innholdsmessig og i forhold til gjeldende formkrav.  Lov og tariffavtaler inneholder betydelig regulering utover dette.  Stikkordsmessig kan det gjelde hvordan bedriften håndterer nedbemanningsprosesser, permitteringer, varsling, påstander om diskriminering, klager over arbeidsmiljøet fysisk eller psykisk osv.  Alt dette kan WKS hjelpe bedriften med å håndtere for å forebygge at tvister oppstår samt sørge for profesjonell håndtering av de tvister som likevel måtte oppstå.

WKS har også kompetanse og yter bistand i forhold til arbeidsforhold som faller inn under tjenestemannsloven og vi kan også ivareta den enkelte arbeidstakers rettigheter.
 
Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no
Add a comment...

Post has attachment
Kontraktsrett

Gode kontrakter er en forutsetning for de fleste bedrifters suksess.  ​

Bedriften har selve produktet eller tjenesten, men god og faglig solid regulering av rettigheter, plikter og andre kontraktsvilkår bør man ha profesjonell hjelp til for å sikre fortjeneste og unngå tap. WKS bistår både med utforming av kontrakter, forhandlingsbistand i det enkelte tilfelle og sørger for rask og effektiv ivaretakelse og sikring av bedriftens interesser om tvister skulle oppstå.
WKS bistår selvsagt også privatpersoner på samme måte.

Kontakt oss: 55 54 91 00 / firmapost@wks.no
http://www.wks.no/#!about2/c1bh2
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded