Profile cover photo
Profile photo
Адвокатска кантора "Десислава Филипова"
12 followers
12 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
ДО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Гр. София, пл. „Славейков” 4 А, ет. 3, 4 и 6
Add a comment...

Post has attachment
Банкерската „треска за злато” произведе отчаяние, бедност и дори самоубийства, доведе до увеличаване на демографската криза, като превърнатите в длъжници кредитополучатели са принудени да търсят спасение в чужбина, за да плащат кредитите си или за да оцелеят след продажбата на имотите им на безценица.
Add a comment...

Post has attachment
С АДВОКАТ КАМЕН ДОБРЕВ И КРАСЕН МАРКОВ ПРЕДВИЖДАМЕ ВНАСЯНЕТО НА СИГНАЛ ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, В КОЙТО ИЗЛАГАМЕ СОЛИДНИ АРГУМЕНТИ, ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧЕ АРБИТРАЖНИТЕ СЪДИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА СЪДЯТ КЛИЕНТИТЕ НА СЪЗДАЛИТЕ ГИ ТЪРГОВЦИ, ТЪЙ КАТО КЛАУЗИТЕ В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ, УРЕЖДАЩИ АРБИТРАЖА СА НЕВАЛИДНИ, КАТО ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
Add a comment...

Post has attachment
В статията ми съм изложила доводи, кога едно арбитражно споразумение, сключено между потребител и търговец е нищожно /невалидно/ като неравноправно, т.е. забранено от Закона за защита на потребителите.
Add a comment...

Post has attachment
Историята на Ана Русева, разказана пред +bTV не крие просто една лична човешка #трагедия, тя е емблема на жертвите на токсичното ни #законодателство – чл. 417 от #ГПК, който дава право на банките и на другите аристократи на #Темида да се снабдяват с изпълнителни листа срещу набедените за #длъжници техни клиенти  без истински #съд, без равнопоставено и състезателно дело.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Целите на Фондацията са следните:
да защитава човешките права, включително да работи за защита на правата на лица, пострадали от образувани срещу тях съдебни и изпълнителни производства;
да работи за създаването на условия за европейско развитие на гражданското #общество, за хармонизиране на българското #законодателство с европейските и международни правни стандарти и за утвърждаване на правовата #държава;
да работи за подобряване на работата на съдебната #система на Република #България, за установяване върховенството на закона и за насърчаване на реформата в правото;
да подпомага с #информация, консултации и ресурси лица, пострадали от образувани срещу тях съдебни и изпълнителни производства;
да защитава правата на физическите и юридически лица при наличие на съдебни или извънсъдебни спорове от всякакво естество, за да се постигне превенция срещу образуването на изпълнителни дела срещу тях.
да работи за насърчаване на диалога между представителите на гражданското общество, бизнеса, изпълнителната, съдебната и законодателната.
Add a comment...

Post has attachment
Защита при права, предоставени съгласно правото на Европейския съюз
Защита пред Европейския #съд по правата на човека в #Страсбург
Защита на права, нарушени от #банки и #фирми за бързи #кредити
Защита на правата на кредиторите и на длъжниците в изпълнителните #дела
Защита на правата на пострадалите от колекторски фирми
Имотни казуси
Обслужване на фирми
Дела против държавата и общините за #вреди
Изготвяне на #договори
Регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, сдружения и фондации
Обжалване на наказателно постановление
При сделки с недвижими #имоти
Лекарски #грешки
Административно #право
Add a comment...

Post has attachment
СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ #БАНКИ, КОЛЕКТОРСКИ И ФИРМИ ЗА БЪРЗИ #КРЕДИТИ
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded