Profile cover photo
Profile photo
Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Erhard Plzeň, Pražská 38/43
21 followers
21 followers
About
Posts

Post has attachment
Potřebujete pomoci v oblasti rodinného práva? Poskytujeme právní poradenství včetně zastupování v následujících záležitostech:
Rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, projednání a sepisování tzv. předmanželských smluv, zajištění rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem i po rozvodu – včetně úpravy styku rodičů s dítětem, úprava výše výživného, stanovení výživného a úhrady nákladů neprovdané matky a nákladů spojených s porodem, stanovení výživného rodičům, vymáhání dlužného i běžného výživného, sepisu návrhů na snížení či zvýšení výživného, svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby než rodičů, pěstounské péče a osvojení, sepisu návrhu na určení či popření otcovství, sepisů žalob na neplatnost či neexistenci manželství. https://www.advokat-erhard.cz/rodinne-pravo

Post has attachment
Potřebujete sepsat pracovní smlouvu nebo výpověď? Nechte to na nás! Profesionálně připravíme Vaše pracovně - právní dokumenty! https://www.advokat-erhard.cz/pracovni-pravo

Post has attachment
Stala se Vám dopravní nehoda? Zastupíme Vás u pojišťoven, v řízení o přestupcích, v trestním nebo občansko - právním řízení nebo vyřizování náhrad škod https://www.advokat-erhard.cz/dopravni-nehody-a-prestupky

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Zajistíme Vám komplexní a účinnou ochranu všech Vašich práv na obhajobu, sepíšeme Vám všechna potřebná podání, stížnosti i odvolání. https://www.advokat-erhard.cz/trestni-pravo

Post has attachment

Post has attachment
Zaměstnancům nabízíme poradenství a zastupování v záležitostech týkajících se:

- přípravy a právního posouzení dokumentů souvisejících se vznikem a ukončením pracovního poměru i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- uzavírání, změny či skončení pracovního poměru
- uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti
- porušování povinností zaměstnavatelem
- sporů o neplatnosti skončení pracovního poměru
- vymáhání nezaplacené mzdy či platu
- zastoupení ve sporech o náhradu škody vzniklé za trvání pracovního poměru, vč. odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání
- neplatnosti převedení na jinou práci či přeložení do jiného místa výkonu práce

https://www.advokat-erhard.cz/pracovni-pravo

Post has attachment
Veškeré úkony právní pomoci poskytujeme vždy s předchozím souhlasem klienta, kterého průběžně informujeme o stavu vyřizované věci. https://www.advokat-erhard.cz/profil-advokatni-kancelare
Wait while more posts are being loaded