Profile cover photo
Profile photo
ASM HUKUK BÜROSU
21 followers -
2003 yılından beri, İstanbul'da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
2003 yılından beri, İstanbul'da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

21 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Anne yada babadan gelen mala ilişkin tasarrufun bağış değil de gerçek anlamda satış olduğunu iddia eden eş, başta satış bedelinin ödendiğine ilişkin ödeme kayıtları olmak üzere iddiasını güçlü ve inandırıcı delillerle ispatlamalıdır.
http://asmhukuk.com/20171003/bosanmada-hangi-mallar-paylasilmaz-anne-babadan-gelen-bagis/
Add a comment...

Post has attachment
3. Kişinin Cezalandırılmasına Yönelik Şikayet Hakkının Düşmesi, Tazminat Hakkını Ordan Kaldırmaz
Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararına göre; haciz ihbarnamesine verilen cevabın gerçeğe aykırı bulunması durumunda üçüncü kişinin cezalandırılması isteğine, bu isteğin tabi tutulduğu şekil ve şartla bağlı olmaksızın ayrıca tazminat talebi de eklenebileceği gibi, bu tazminat isteğinin ceza davasından ayrı olarak müstakil bir dava konusu yapılabilmesi de mümkündür.
Bu itibarla, üçüncü kişinin cezalandırılmasına yönelik şikayet hakkının İİK’nun 349. maddesi uyarınca düşmesi, tazminat davasının incelenip sonuçlandırılmasını engel değildir.
http://asmhukuk.com/20170927/3-kisinin-cezalandirilmasina-yonelik-sikayet-hakkinin-dusmesi-tazminat-hakkini-ordan-kaldirmaz/
Add a comment...

Post has attachment
İcra Dairesine Yalan Beyanda Bulunmanın Cezası (3.Kişiler İçin)
İİK.nun 89/4. maddesinde; “Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir.
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası:
Madde 338 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/9 md.) Bu Kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır….

http://asmhukuk.com/20170926/icra-dairesine-yalan-beyanda-bulunmanin-cezasi-3-kisiler-icin/
Add a comment...

Post has attachment
Haciz ihbarına karşı gerçeğe aykırı beyanda bulunan 3.kişilere, İİK.nun 89/4. maddesine binaen, açılan tazminat davalarında harç nispi olup davada, takip alacaklısının uğradığı zarar üzerinden tazminat miktarı ve dava değerinin gösterilmesi, buna göre de davacının nispi harç yatırılması gerekir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin güncel kararı;
http://asmhukuk.com/20170926/haciz-ihbarina-karsi-gercege-aykiri-beyan-davalarinda-harc/
Add a comment...

Post has attachment
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Kaynağını Borçlar Kanununun 22. maddesinden alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanununun 213. maddesi ile Türk Medeni Kanununun 706. ve Noterlik Kanununun 89. maddesi hükümleri uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür.
http://asmhukuk.com/20170925/satis-vaadi-sozlesmesi-nedir/
Add a comment...

Post has attachment
Maddi tazminat istenebilmesi, tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması, tazminat istenenin kusurlu olması yanında bir zararın ile nedensellik bağı ve hukuka aykırılık unsurlarının gerçekleşmesine bağlıdır.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded