انجام پروژه های دانشجویی معماری
انجام پروژه های دانشجویی معماری با نرم افزار 3dsMax (تری دی مکس)
انجام پروژه های دانشجویی معماری با نرم افزار Rhino
انجام پروژه های دانشجویی معماری با نرم افزار Revit
مدل سازی فضاهای داخلی، خارجی، سایت پلان و رندر توسط موتور رندر V-Ray
انجام اسکیس، راندو و شیت بندی با انواع وسایل طراحی
شیت بندی با فتوشاپ (تحویل بصورت jpeg یا tiff)
اصلاح رندر ها و افزایش کیفیت آنها (Post Production)
تبدیل نقشه های دستی به فایل های CAD و PDF
#معماری #پروژه #دانشجویی
Shared publiclyView activity