Vì một xã hội sạch, mọi người hãy chung tay đòi lại công lý cho a Hiếu nào. Quét sạch lũ gian ác, lấp liếm nào.
http://www.facebook.com/nguoi.cha.vi.dai
Shared publicly