Profile cover photo
Profile photo
TS Channel
22 followers
22 followers
About
Posts

32 bit กับ 64 bit ต่างกันอย่างไร
Comment 1 PS คัดลอกเค้ามาให้อ่านค่ะ อ้างอิงจาก http://www.vcharkarn.com/vblog/17883   อะไรคือ 64bit?  คือ CPU ปกติเนี่ยจะมีความจำของตนเองไว้ใช้งานภายในขนาดหนึ่ง ซึ่งหน้าที่ของความจำนี้ก็คืออ้างอิงถึงคำสั่งที่จะใช้งาน และอ้างอิงถึงข้อมูลที่จะมาใช้คำสั่งนั้น ...
Add a comment...

ไม่ต้องใส่ Password ตอน Boot Start-up Windows | control userpasswords2
ไม่ต้องใส่ Password ตอน Boot Start-up Windows Run > control
userpasswords2 > ติ๊ก เครื่องหมายถูกออก
Add a comment...

Protocol คืออะไร
     โปรโตคอล คือ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือภาษาสื่อสารที่ใช้เป็น ภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ในระบบจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารที่เรียกว่...
Add a comment...

IP Address คืออะไร
       IP Address ย่อมาจากคำเต็มว่า Internet Protocal Address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ  TCP/IP  ถ้าเปรียบเทียบก็คือบ้านเลขที่ของเรานั่นเอง ในระบบเครือข่าย จำเป็นจะต้องมีหมายเลข IP กำหนดไว้ให้กับคอมพิวเตอร...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded