Profile

Cover photo
บ้านสอบครู (อ.บวร เทศารินทร์)
202 followers|215,511 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's

Stream

 
ครม.เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11093

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
“ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ให้มีข้อสอบในเชิงคุณธรรมจริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ให้มีการสอบการเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็นคะแนนเสริม ให้แทรกบททดสอบความรู้ที่ใช้ในต่างประเทศ เพื่อเท่าทันโลก”
...ของขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีปีนี้ ...
..ขอให้เด็กๆ มีความสุข?.....
มาดูประวัติและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2499-2560
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11091
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11085
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
“.....หากเปรียบโรงเรียนเป็นเตียง ICU ก็คือโรงเรียนที่วิกฤต มีสภาพที่ต้องแก้ไขโดยด่วน และต้องแก้ตรงอาการเฉพาะเรื่องเฉพาะที่ตามปัญหาของโรงเรียนนั้น ๆ...”
..สรุปว่า.. นโยบาย “โรงเรียนไอซียู” เป็นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา..

http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11081

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
จะกด like หรือ Unlike กับการปฏิรูปการศึกษาของไทยกันดี “มติชน” เขาสรุปมา 10 ข่าวเด่น มาวิเคราะห์และทบทวนกันครับ
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11077

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
เพื่อเป็นมงคลแก้ชีวิต ปีใหม่ 2560 นี้ เชิญชวนน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนวทางประพฤติ ปฏิบัติตนและงาน เป็นถนนสู่ความสำเร็จอย่างสรรค์สุข ทั้งยังเป็น ”ไอดอล” ให้ลูกๆ หลานๆ เยาวชน ผู้ที่เขาจะดูแลประเทศชาติต่อไป
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11073

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
-ก.ค.ศ.อนุมัติหลักการหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบนำอัตราเงินดือนของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กลุ่มชั่วคราว และมีเงื่อนไข ที่ยังว่าง และมีเงินเดือน มากำหนดเป็นอัตรา ศธภ. 12 ตำแหน่ง และรอง ศธภ. 12 ตำแหน่ง
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11094

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
คำสั่ง หน.คสช. ที่1/60
1. ให้ยุบ อ.ก.พ.ส่วนราชการและตั้ง อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ
2. ให้มีศึกษาธิการภาค 12 คน รองศึกษาธิการภาค 12 คน

http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11087
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
กระทรวงศึกษาธิการเตรียมให้สถานศึกษาของรัฐจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลจาก 2 ปี เพิ่มเป็น 3 ปี เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำลังจะประกาศใช้
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11080

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
‘ผมมากับดวง’ อีกรอบกับทิศทางและจุดเน้นนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเวลาของโรดแมปฯที่เหลือ 1 ปี
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11078
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนระยะปานกลาง (5 ปี) ใช้เป็นกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11075

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
จากบทความนี้ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาไทยมากที่สุด?
http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=11066
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
บ้านสอบครู (อ.บวร เทศารินทร์)
Introduction
 บ้านสอบครู แหล่งเรียนรู้ เว็บเตรียมสอบ
Contact Information
Home
Email
บ้านสอบครู (อ.บวร เทศารินทร์)'s +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.