Profile

Cover photo
สำนักงานสถิติจังหวัด เชียงใหม่
Works at สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
Lives in Chiang Mai
135 followers|148,185 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม VDO Conference ในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการขยายผลการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
"Merry Christmas and Happy New Year 2012"

จาก...

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่


-----------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0 5311 2492 โทรสาร 0 5311 2493 Hotline 25503-4
http://chiangmai.nso.go.th Email : chmai@nso.go.th
http://www.facebook.com/nsocm http://twitter.com/nsocm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
รมต.กระทรวง ICT เปิดโครงการ Chiang-rai Wi-Fi City

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว ณ บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 19.00 น.

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว โดยมี นายสุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

โดยโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวด้วยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไร้ค่าใช้จ่าย หรือ Chiang-rai Wi-Fi City เป็นโครงการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะ ตามโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว ด้วยการให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงรายได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดสร้างระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่มีความสะดวกต่อการใช้งานและไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพทางการท่องเที่ยวและการศึกษา อีกทั้ง เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสำหรับนักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะได้รับบริการด้านความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้ง ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงราย ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เช่าบริการช่องสัญญาณ Wi-Fi จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 จุด ที่เพียงพอกับการใช้งานและความต้องการของประชาชน

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับการให้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงรายในการกระจายโอกาสไปยังประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายไปยังทุกชุมชนทุกท้องถิ่นต่อไปได้อีกด้วย
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
รมต.กระทรวง ICT เปิดโครงการ Chiang-rai Wi-Fi City

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว ณ บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 19.00 น.

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว โดยมี นายสุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

โดยโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวด้วยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไร้ค่าใช้จ่าย หรือ Chiang-rai Wi-Fi City เป็นโครงการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะ ตามโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว ด้วยการให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงรายได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดสร้างระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่มีความสะดวกต่อการใช้งานและไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพทางการท่องเที่ยวและการศึกษา อีกทั้ง เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสำหรับนักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะได้รับบริการด้านความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้ง ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงราย ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เช่าบริการช่องสัญญาณ Wi-Fi จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 จุด ที่เพียงพอกับการใช้งานและความต้องการของประชาชน

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับการให้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงรายในการกระจายโอกาสไปยังประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายไปยังทุกชุมชนทุกท้องถิ่นต่อไปได้อีกด้วย

คลิกลิงค์ครับเพื่อดูภาพประกอบ

http://www.facebook.com/nsocm?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.280038242048980.82287.100001284181839&type=1
 ·  Translate
Facebook เป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม ซึ่งเชื่อมต่อผู้คนกับเพื่อน และคนอื่นๆ ซึ่งทำงาน เรียน และใช้ชีวิตอยู่รอบข้าง ผู้คนใช้ Facebook เพื่อตามให้ทันเพื่อน อัพโหลดรูปภาพได้ไม่จำกัด โพสต์ลิงค์และวิดีโอ...
1
Add a comment...
 
"สรุปสถิติดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ตลอด 15 ปี"
Sitdhi Sarpsukala originally shared:
 
น่าสนใจทีเดียว
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
แจ้งให้ทราบการติดต่องานของ กลุ่มระเบียบวิธีสถิติที่ email address : method.nso@gmail.com

หทัยชนก : hataichanok.methodology@gmail.com
มาลิดา : malida.methodology@gmail.com
พรพรรณ : pornpan.methodology@gmail.com
บรรพต : bunpot.methodology@gmail.com
กรุณา : karuna.methodology@gmail.com
วรัญญา : warunya.methodology@gmail.com

หน้าผู้ตรวจราชการกรม onepen.small@gmail.comเลขานุการผู้ตรวจราชการกรมเขต3  kwang.nso@gmail.com
 ·  Translate
4
Add a comment...
 
สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจงานสนาม...✨
 ·  Translate
3
wunporndy wunpradi's profile photo
 
ไม่พักเลยนะท่าน ...ขยันจิงๆ 
 ·  Translate
Add a comment...
 
"ความเป็นมาของการทำสำมะโนการเกษตร"

การสำมะโนเกษตรจัดทำมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 พ.ศ.2439 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2506 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2521 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2536 ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546 และครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2556 จะทำการสำมะโนอีกครั้ง

การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร จัดทำมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2526 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2531 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2541 และครั้งที่ 4 พ.ศ.2551

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรของประเทศ ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด รายได้หนี้สินของทางการเกษตร เป็นต้น
2.เพื่อให้มีข้อมูลดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นสำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป
3.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
4.เพื่อหาครัวเรือนประมงน้ำจืด และครัวเรือนประมงทะเล/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
"Merry Christmas & Happy New Year 2012"

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
รมต.กระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่่อพ่อหลวง

นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ และสถิติภาคเหนือ ร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง พ.ศ.2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนเกาะลอย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 15.30 น.

โดย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ชุมชนเกาะลอย โดยมี นายสุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและความตั้งใจของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมและชุมชน ทำให้ประชาชนสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายในการลดช่องว่างด้านดิจิตอลระหว่างสังคมเมืองและชนบทได้อย่างชัดเจน

รวมทั้ง สร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาไปพร้อมกันได้ด้วย
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการเพิ่มพูนรายได้อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ให้ชุมชนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมดูแลรักษาที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศได้อีกด้วย
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
รมต.กระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่่อพ่อหลวง

นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ และสถิติภาคเหนือ ร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง พ.ศ.2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนเกาะลอย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 15.30 น.

โดย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ชุมชนเกาะลอย โดยมี นายสุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและความตั้งใจของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมและชุมชน ทำให้ประชาชนสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายในการลดช่องว่างด้านดิจิตอลระหว่างสังคมเมืองและชนบทได้อย่างชัดเจน

รวมทั้ง สร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาไปพร้อมกันได้ด้วย
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการเพิ่มพูนรายได้อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ให้ชุมชนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมดูแลรักษาที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศได้อีกด้วย

คลิกเพื่อดูรูปครับ http://www.facebook.com/nsocm?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.280023502050454.82279.100001284181839&type=1
 ·  Translate
Facebook เป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม ซึ่งเชื่อมต่อผู้คนกับเพื่อน และคนอื่นๆ ซึ่งทำงาน เรียน และใช้ชีวิตอยู่รอบข้าง ผู้คนใช้ Facebook เพื่อตามให้ทันเพื่อน อัพโหลดรูปภาพได้ไม่จำกัด โพสต์ลิงค์และวิดีโอ...
1
สำนักงานสถิติจังหวัด เชียงใหม่'s profile photo
Add a comment...
Story
Introduction
"ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่"

"การบริการคืองานของเรา"
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Chiang Mai
Work
Employment
  • สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
    present
Basic Information
Gender
Male