Profile

Cover photo
รังสิวุฒิ ไชยศิลป์
Lived in น่าน
22,160 views
AboutPostsPhotosYouTubeReviews

Stream

 
งานฉลองสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ พระครูรัตนคุณานันท์ และงานฉลองกำแพงวัดราชสีมา บ้านขอน หมู่ที่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน วันที่ 15 เมษายน 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สิริไชยมังคะละ สืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยปีใหม่เมืองวรนคร ประจำปีจุลสักราช 1377 ตัว ปีดับเม็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครน่าน วัดป่าหัด ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ขับลื้อ การอพยพจากสิบสองปันนาสู่ล้านนา
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ร่วมงานปิดทอง ยกช่อฟ้า วัดป่าลาน หมู่ที่ 5 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ฟ้อนไทลื้อลายเจิง นักเรียนโรงเรียนบ้านขอน อ.ปัว จ.น่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การแสดงของเยาวชน กลุ่มน้ำต้นน้อย บ้านคั๊วะดอนทอง อ.ท่าวังผา ในงาน สิริไชยมังคะละ สืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยปีใหม่เมืองวรนคร ประจำปีจุลสักราช 1377 ตัว ปีดับเม็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครน่าน วัดป่าหัด ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ขับลื้อ งานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ณ วัดพระธาตุสบแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันที่ 7-8 มีนาคม 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การแสดงฟ้อนจ้อง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหัด ในการฉลองพระอุโบสถ วัดศรีสระวงศ์ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ข้าวควบ หรือ ข้าวเกรียบว่าว
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᩋᨦᨻᩕᩈᩘᨥ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨾᩦ ᪅ ᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷ ᩁ᩠ᨿᨦᨧᩣ᩠ᨠᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᨻᩱᩉᩣᨾᩣ᩠ᨠ ᨯᩱᩢᨠᩯ᩵ ᨽ (ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ), ᨴᩩ (ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ), ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥ, ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᩓᩢ ᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣ ᨲᩯ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿᩯ᩠ᨠᨴᩯᩢᪧᩓᩢ᩠ᩅ ᨾᩦᨳᩨ᩠ᨦ ᪈ ᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷ ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨴᩩᨠᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦ ᨧᩣ᩠ᨠᨣᨱᩈᩘᨥ ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨴᩢ᩠ᨦᨾᩦᨻᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦ ᩁᩢ᩠ᩋᨦᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳ ᨯᩰ᩠ᨿᨧᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩈᩕᩫ᩠ᨦᨶᩣᩴᩢᨻᩩᨴ᩠ᨵᩤᨽᩥᩈᩮ᩠ᨠ ᨠᩯ᩵ᨻᩕᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠ ᨲᩣ᩠ᨾᩁᩦ᩠ᨲᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᪩
1
Add a comment...
Story
Introduction
สวัสดีชาวโลก
Basic Information
Gender
Male
Relationship
Single
Apps with Google+ Sign-in
วัดแบบไทลื้อ สวยงามมากครับ
Public - a year ago
reviewed a year ago
1 review
Map
Map
Map