Profile cover photo
Profile photo
อโศกน้ำ พลอยไพลิน
46 followers
46 followers
About
อโศกน้ำ's posts

Post has attachment
~ ปลายทาง~

รอบสลัว...ทั่วท้นระคนขุ่น
ร่องรอยอุ่นไอแสงเหือดแห้งหาย
รวดร้าวรุกทุกขณะโถมทะลาย
เทวษว่ายเวิ้งผ่าน...เมือกมารยา

เปลี่ยววังวน...หม่นหมองครรลองเศร้า
โศกซึมเซาเสาะซ้ำระยำหา
ผจญม่านธารเล่ห์ล่องเอกา
พิบัติห่าโหมซัด..ตามตัดรอน

เคว้งรันทด...อดสูมิรู้สิ้น
พบเพียงภินท์พังพ่ายมิถ่ายถอน
ประหนึ่งคล้ายหมายล่าไร้อาทร
หยามยอกย้อนหยันเหยียด...ซุ่มเสียดแทง

มรสุม...ซุ่มเยือนไม่เลือนลบ
ส่งสมทบท่วมทับแทบอับแสง
จวนขณะระโหยล้าโรยแรง
สู่ห้วงแห่งหายนะ...ที่ระราน

ครั้นพบธรรม...คำสอนบวรวาท
พุทธศาสน์ซึ้งจิตวิศิษฏ์ศานต์
แจ่มแจ้งชัดสัตถาปัญญาญาณ
ผ่องพิชานโชติดำริ...สติเติม

จึงสัจจะ....ปณิธานอย่างหาญกล้า
จากศรัทธาเที่ยงตรงมุ่งส่งเสริม
ข้ามหมองหม่นค้นหาดีกว่าเดิม
ปลายทางเริ่มเรืองแสง...ด้วยแรงใจฯ

อโศกน้ำ
ขอบคุณภาพจากอินเตอเนตค่ะ
Photo

Post has attachment
~ ปลดปลง~

แสงสรวง..ลาร่วงหล่น
ทุกแห่งหนมืดหม่นหมอง
โศกศัลย์หลากครรลอง
ระรานรุกโถมทุกทาง...

กำสรด...มิลดละ
คล้ายหมายจะตามสะสาง
คล้อยเคลื่อนเริ่มเลือนราง
ลบรุจีจากชีวิต...

ผลิกผัน..สู่วันใหม่
ศิวิไลซ์เรืองสถิต
สติเพียรพินิจ
น้อมธรรมะพุทธองค์...

พิเคราะห์...กรรมเกาะกลุ้ม
ตัณหาหุ้มเหตุลุ่มหลง
ละลดทุกข์ปลดปลง
ประเสริฐสุข...สงบเย็น

บุญรักษากัลยาณมิตรค่ะ
อโศกน้ำ

ขอบคุณภาพจากเนต
Photo

Post has attachment
~ มาฆปูรณีบูชา~
.
มาฆะฤกษ์รุ่งเรื้อง..............เรืองไสว
จันทร์ผ่องเพ็ญอำไพ.........เพริศแพร้ว
หลักธรรมแห่งหัวใจ..........พุทธศาสน์
โอวาทปาฏิโมกข์แก้ว........กล่าวแจ้งแสดงผลฯ
.
อกุศลอย่ากล้ำ..................กรายถึง
มูลแห่งบาปกรรมพึง..........ผ่านพ้น
ละโลภโกรธหลงจึง...........จักสู่ สวัสดิ์นา
อีกอวิชชาตัวต้น................เหตุให้มัวหมองฯ
.
พริษฐ์ครรลองเร่งสร้าง.......สรรค์หา
กอปรกุศลศรัทธา..............ทั่วพร้อม
ทานศีลหมั่นภาวนา...........หนุนเนื่อง นิจเอย
เพียรมุ่งประพฤติน้อม........แน่แท้ทุกสถานฯ
.
พิสุทธิ์ศานต์ซ่านซึ้ง...........สืบผล
วิปัสนานำกมล...................มั่นแล้ว
สะอาดสู่สงบยล.................ญาณสว่าง
กระจ่างจินต์เพริศแพร้ว.......ผ่านห้วงโมหันธ์ฯ
.
ภควันตรัสข้อ...................คำสอน
ดุจดั่งทิพยพร.................เพื่อให้
สิรินิรันดร.......................ดับโศก สิ้นแล
สาธุธรรมเทิดไท้............เที่ยงแท้สถิตเสถียรฯ
.
จำเนียรกาลนบเกล้า.......เกศี
มาฆปูรณมี....................มุ่งสร้าง
สืบสานประเพณี............บุญส่ง เสริมเฮย
พุทธศาสน์มิร้าง............โลกล้ำเรืองเกษม.ฯ
.
อโศกน้ำ
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต
บุญรักษากัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ
Photo

Post has attachment
~ ฤๅกลับกลาย?~
.
เวิ้งวังเวง...เคว้งคว้างระหว่างดึก
สบรู้สึกภวังค์สื่อสังหรณ์
ทุกขณะผะผ่าวอกร้าวรอน
บรรจถรณ์เคยกรุ่น...มิอุ่นเลย

เจ็บป่วยบ้าง...อย่างไรไฉนนี่
หรือว่าพี่สับรางอำพรางเผย
ไยมิสู่อยู่ข้างเคียงอย่างเคย
ฤๅเขนยครองข้าง...ด้วยนางใด?

อโศกน้ำ
ขอบคุณภาพจากเนต
Photo

Post has attachment
~เจียม~
.
ไม่ประจักษ์...สักทีจะมีค่า
นอกสายตาตามสิทธิ์ชีวิตเห็น
ไร้ห่วงหาอาทรจะร้อนเย็น
ดั่งว่าเป็นสวะ...ขยะเกิน
.
ตัวต่ำต้อย...ด้อยดุลย์สถุลฝ่าย
โอหังป่ายปีนดงแดนหงส์เหิน
เผ่าพันธ์เกี้ยวเกี่ยวข้องกลับมองเมิน
เผยอเถินทัดเทียม...มิเจียมตน!
.
หยุดยะโส....โง่เขลาพอเท่านี้
สาบบัดสีสามานย์จัณฑาลผล
ใครจะเชิดเฉิดฉายให้อายคน
คงท่วมท้นถ้อยหมิ่น....ติฉินความ
.
ทุกเหตุการณ์...ผ่านบทประกฏเผย
มิมีเลยลางรักสื่อทักถาม
มีเพียงเราเฝ้าคิดคอยติดตาม
ควรหักห้ามเห็นกะโหลก.....ชะโงกเงา
.
อาวรณ์ซึ้ง..หนึ่งผายที่หมายผิง
หักใจดิ่งจำจากคืนรากเหง้า
ผันสู่ดินถิ่นต่ำภูมิลำเนา
กำพืดเก่าก่อนนี้...ของอีกา
.
สำเหนียกร่าง..ด่างพร้อยรูปรอยด้าน
พรรณสัณฐานอัปลักษณ์เป็นหนักหนา
สกุลเขาเผ่าพงศ์พันธุ์หงส์ฟ้า
ขอเอ็งอย่ายกเผยอ...เสมอเลย!
.
อโศกน้ำ
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต
Photo

Post has attachment
~เกิดได้...ดับไป~
.
ยามระทมท่วมท้น..............ทุกข์เข็ญ
หลากเรื่องราวลำเค็ญ........ขุ่นไหม้
สติมั่นมองเป็น...................ประสบ การณ์เนอ
มีเกิดมีดับได้......................แน่แท้ทุกสมัยฯ
.
บุญรักษากัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ
.
อโศกน้ำ
ขอบคุณภาพจากเนต
Photo

Post has attachment
~เมื่อฝน(หยุด)พรำ~

ในวันฝนพรำ...
ฉันเดินย่ำลำพังใต้ฟ้าหม่น
กอดตัวเองเหน็บหนาวร้าวทุรน
จวนเจียนจะไม่พ้น...ล่วงฤดู

เคว้งคว้างตามประสา...
เดียวดายซ้ายขวาอย่างอดสู
ท่ามกลางเย็นชาสายตาดู
ไร้หยิบยื่นร่มสู่...ป้องฝนลม

วันนี้ฝนจาง...
ฟ้าใสสวยสว่างด้วยเมฆห่ม
ขาวสะอาดดาษดื่นน่าชื่นชม
ฉันยิ้มสุขสม...รับช่วงกาล

ตลกนะ!..เมื่อฝนแล้ง...
ทั้งฉันแข็งแรงและกล้าหาญ
เธอกลับมอบเมตตาอุปทาน
ยื่นร่มให้วันฝนผ่าน... เพื่ออะไร?

อโศกน้ำ
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต
Photo

Post has attachment
~วันทา~
.
ประณตนบหนึ่งเกล้า.........เกศา
ครูส่งเสริมศิษย์พา...........ผ่องแผ้ว
อบรมบ่มวิชา...................จนเชี่ยว ชาญเฮย
ดุจดั่งประทีปแก้ว.............ก่อเกื้อโลกไสว ฯ
.
อโศกน้ำ
๑๖ ม.ค ๒๕๖๐
ภาพถ่ายเอง

Photo

Post has attachment
~เพียงฝัน~

ระพีเลือน..เลื่อนร้างนภางค์หม่น
ละอองฝนซัดสาดมิขาดสาย
ราตรีฉ่ำน้ำค้างพรมพร่างพราย
ภวังค์ร่ายโน้มจิต..สู่นิทรา

ฝันหวานล่วง..ห้วงรักพบพักตร์ซึ้ง
ผู้เป็นหนึ่งในจินต์ถวิลหา
เพียรทอถักรักถึงมั่นตรึงตรา
ปรารถนาแนบเชย..เขนยเคียง

นิมิตเริ่ม..เคลิ้มชวนรัญจวนหวาน
โสตซาบซ่านขัดเขินสะเทิ้นเสียง
ดุจเธอพร้อมหลอมรวมน้อมร่วมเรียง
ก้องสำเนียงถ้อยรัก..เอื้อนถักทอ

พระพายหวิว..พลิ้วมาผวาตื่น!
สั่นสะอื้นโหยหวนคร่ำครวญขอ
สำนึกฟื้นรื้นมาน้ำตาคลอ
อนาถหนอซึ้งซาบ..เพียงภาพจินต์

สถานะ..ประจักษ์เธอผลักไส
รักมอบไปต่ำต้อยค่าด้อยสิ้น
แสนจาบัลย์ฝันเฟื่องมองเครื่องบิน
ดุจเหลือบริ้นไร้เกียรติ..เสนียดกาย

เธอขานไข..ไม่เลยมิเคยรัก
ซ้ำหาญหักเหยียดหยามเหยียบความหมาย
ร้าวดั่งมีดกรีดร่างเจ็บปางตาย
ยากแผลหายไร้กาล..สมานคืน

มาดแม้นดับ..ลับล่วงในห้วงฝัน
ณ ตรงนั้นฝังกายมิหมายตื่น
ดื่มด่ำตรึก'ลึกล้ำสิ้นกล้ำกลืน
มิขอฟื้นพบพาน..สงสารใจ

เป็นผู้แพ้..แม้รักมากหนักหนา
ศักดินาสูงศักดิ์สิทธิ์รักได้
ด้อยช้ำชอกดอกหญ้าต่างฟ้าไกล
สิทธิ์พึงให้แค่นั้น..แค่ฝันลวง

อโศกน้ำ.
เมื่อ ๑๗ ต.ค ๒๕๕๖.
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนตค่ะ
Photo

Post has attachment
~ พุทธศาสนสุภาษิต~

เอวํ ชราย มรเณน วุยฺ หนฺเต สพฺพปาณิโน
สัตว์มีชีวิตทั้งปวง ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไปฉันนั้นฯ

~ปลายทาง~

ทุกชีวิตต่างต้อง...............ดับสลาย
วันหนึ่งถึงความตาย.........แน่แท้
จงเพียรหมั่นขวนขวาย......เสริมค่า คนเอย
ทำสิ่งผิดพึงแก้.................ก่อนสิ้นชีพสูญฯ

อโศกน้ำ
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต
Photo
Wait while more posts are being loaded