// செஞ்சோற்றுக்கடன் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து
வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா கர்ணா,
வஞ்சகன் கண்ணனடா //

இந்தப் பாட்டைப் பற்றி சுகா என்ன சொல்லப் போகிறாரோ என்று வேகவேகமாக படித்துக் கொண்டே வந்தேன். அருமையான முத்தாய்ப்பு :)
Shared publiclyView activity