Profile cover photo
Profile photo
محمد کدخدایی
1,040 followers -
باز گشت به اسلام راستین وخویشتن خویش ودوری از خرافات ودر حد توان اندکم ،شناسانیدن واقعیات دروغین بسیار ، از حقایق راستین اندک !
باز گشت به اسلام راستین وخویشتن خویش ودوری از خرافات ودر حد توان اندکم ،شناسانیدن واقعیات دروغین بسیار ، از حقایق راستین اندک !

1,040 followers
About
Posts

Post has attachment
#مرگ_قاصدکهای_لبخند!
نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)
#Death_of_dandelions_smile
آری!
آنکه در سرزمین #جغدها و #کفتارها
اعتماد میکند بر مدعیان دروغین نشاط و شادی
هنوز،
خبر #مرگ_سرخ قاصدکهای لبخند را
دریافت نکرده است!
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Add a comment...

Post has attachment
#افسوس_که_من_زن_بودم!
شعر:محمدکدخدایی(عرفان)
#Alas_I_was_a_woman
Poem: Mohammad Khodkhodaie
آنکه از روز #الست بر سر او کوبیدند
آن #ستمدیدۀ بی دنده آن #روزازل من بودم
خواستم ،تا که #فریادِ بلندِ بودنِ خود باشم
ولی افسوس و هزار درد که من #زن بودم
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#شب_سردزمستون!
شعر:محمدکدخدایی(عرفان)
#Cold_winter_night
Poem: Mohammad Khodkhodaie
بیا در این شب سرد زمستون
منو در بر بگیر هر دو یکی شیم
بدیم گرما بهم از سوز سرما
وگرنه هردومون #ماتیم و #کیشیم
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#کاش_انسان_نبودم!(حرف دل)
نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)
#I_wish_I_was_not_human
Author: Mohammad Khodkhodaie
چه #خوشبخت بودم
اگر در این روزگار سراسر درد و رنج و #اضطرابِ_تنهایی
و بی اعتمادی
ساده دل نبودم-مهربان نبودم- #خوش_قلب نبودم
وابسته و #دلبسته نبودم
و در یک کلمه:
اگر #آدم بودم....ولی #انسان نبودم!
چه خوشبخت بودم!
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#همچوصبح_دلنشین!(عشق)
شعر:محمدکدخدایی(عرفان)
#Beautiful_morning
Poem: Mohammad Khodkhodaie
من #وفاداری میخواهم از او
تا بسوزم در ره او من وجود خویش را
او #مهربانی خواهد از من همچو صبح دلنشین
تا که من در او بمیرانم شب #تشویش را
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Add a comment...

Post has attachment
#دلم_میخواهدفریادخروس_باشم!
شعر:محمدکدخدایی(عرفان)
#I_want_to_be_a_rooster
Poem: Mohammad Khodkhodaie
دلم میخواهد #فریادخروس باشم
صدای #خروش_ سحر باشم
#زمزمۀ_بادصبا باشم_ در جان آدمها
تا بیدار کنم شاید ، #خفتگان همیشه #شب_یلدا را
دلم میخواهد ،
فریاد خروس باشم در وجدان خفتۀآدمها!
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#قلب_من_جای_دیگرگیرکند!
شعر:محمدکدخدایی(عرفان)
هر چقدر #معشوق بد عهد جان ما #دلگیر کند
در جوانی روی ما زار و #نزار و پیر کند
گردۀ ما اینچنین از بیوفایی #طعمۀ_خنجر کند
من امید دارم که این دل جای دیگر گیر کند!
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#بازهم_منتظرم!(عاشقانه)
شعر:محمدکدخدایی(عرفان)
#Im_waiting_again
Poem: Mohammad Khodkhodaie
باز هم در #خیال_خوش خویش منتظرم
شاید امشب یار رفته باز آید به برم
بار دیگر به برم، سر گذارد به سرم
باز هم #منتظرم....منتظرم !
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#سکوت_برهها!
شعر:محمدکدخدایی(عرفان)
#silence_of_the_Lambs
Poem: Mohammad Khodkhodaie
#سکوت من
سکوت تو
سکوت ما
سکوت بره ها است
#سقوط جان #گوسفندهای_بزدل
در حضور #گرگ_خونریزسیاه است
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#غیظ_سکوت!
شعر:محمدکدخدایی(عرفان)
#The_pain_of_silence
در #بحران خلوت تنهایی خویش
تنها، با #کابوس رفتن توست که هماغوشم
ز #غیظ سکوت میمیرم
اما سخنی به #شکوه نمی گویم و خاموشم!
Mohammad-erfan.mihanblog.com
Sheroerfan.blog.ir
عرفان و اعتراض
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded