کاش ما هم با آدمهایی که در حقشون بدرفتاری کردیم بتونیم اینطور برخورد کنیم

#بچه #پاکی #عذرخواهی #اشتباه
48
109
ilia iranenaz's profile photofrancesca medina's profile photoHamidreza Rezaee's profile photoTurgut Sari's profile photo
10 comments
Translate
 
حالا به نظر شما این مادره چی داره یاد میده به بچش؟!
چگونگی دفاع از خود؟
Translate
 
خیلی جالبه......افرین
Translate
 
+Elahe Taromi بله به نظر من هم باید به این بچه کوچولو به خاطر دل پاکش یه آفرین درست و حسابی گفت
Translate
Add a comment...