شدیدا به همه‌ی دوستان توصیه می کنم این پست رو بخونید. لازم نیست هیچ کامنتی بگذارید یا کار دیگری بکنید. فقط این پست رو بخونید:
https://plus.google.com/104239632822744282249/posts/PxEt7nv6EgK

بعدش هر وقت حالتون جا اومد، این دو تا پست رو از من بخونید:
برای محافظت از آخرین سنگر تا کجا پیش می‌‎روید؟
قسمت اول - https://plus.google.com/115938445148130714669/posts/eKtxJ9PHnLF
قسمت دوم - https://plus.google.com/115938445148130714669/posts/PCRknwMx1Ue
_______________________________________
پسنوشت: خب، دوستانی که نوشته‌ی «برای محافظت از آخرین سنگر تا کجا پیش می‌‎روید؟» بنده را خواندند، به وخامت اوضاع پی بردند؟
خبر این مسلمان نمای همجنسباز را من ماه ها قبل از سی.ان.ان و بی.بی.سی شنیده بودم. چیز جدید برای من نبود. 
اما وقتی این افکار را به زامبی‌ها تشبیه می کنم که به سرعت منتشر می شود و مغز آدم ها را می خورند، این تشبیه را حالا بهتر درک می کنید. و باید باز از خود بپرسید: "تا کجا پیش می‌‎رویم؟"
خدا را هزار بار شکر می کنیم که کشور ما را همچنان از حمله‌ی این زامبی ها در امان نگاه داشته، اما دوستان همه متوجه باشند که کودتای 88 یک سوء تفاهم نبود! کودتای 88 طراحی شده بود که این زامبی ها، ایران را، یکی از آخرین قلعه‌های انسانیت در مقابل زامبی‌های قوم لوط را، تسخیر کنند.
وقتی ایران را نمی توانند با شعارهای دروغین حقوق بشر و آزادی و همراهی با جهان یا با وضع تحریم های سبعانه تسخیر کنند، از راه اسلام (اسلام آمریکایی) وارد خواهند شد.
(بر شما باد خواندن سوابق علی عبدی. کودتای موسوی و کروبی می توانست این منحرفان فکری و جنسی را بر ما ایرانیان مسلط کند. شکر خدا که چنین نشد و مباد آن روز که چنین شود، ان شاء الله)
Photo
Shared publiclyView activity