Profile

Cover photo
افشار موزاییک
19,917 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
 
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا)

https://goo.gl/g9KOEm

#بنای_سبدی #ساختمان #اوهایو #آمریکا #سبد #موازییک
 ·  Translate
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا) - بنایی سبدی - بنا - آمریکا - اوهایو - ساختمان - معماری - موزاییک - قیمت موزاییک - موزاییک اصفهان - افشار موزاییک
View original post
1
Add a comment...

افشار موزاییک

بحث و گفتگو  - 
 
 
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا)

https://goo.gl/g9KOEm

#بنای_سبدی #ساختمان #اوهایو #آمریکا #سبد #موازییک
 ·  Translate
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا) - بنایی سبدی - بنا - آمریکا - اوهایو - ساختمان - معماری - موزاییک - قیمت موزاییک - موزاییک اصفهان - افشار موزاییک
View original post
1
Add a comment...

افشار موزاییک

بحث و گفتگو  - 
 
 
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا)

https://goo.gl/g9KOEm

#بنای_سبدی #ساختمان #اوهایو #آمریکا #سبد #موازییک
 ·  Translate
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا) - بنایی سبدی - بنا - آمریکا - اوهایو - ساختمان - معماری - موزاییک - قیمت موزاییک - موزاییک اصفهان - افشار موزاییک
View original post
1
Add a comment...

افشار موزاییک

بحث و گفتگو  - 
 
 

طرحی که تا به حال نظیر آن دیده نشده، طرحی که اولین بار با نقش های تراشیده شده بر روی دیوار ترسیم شده است و همانند سنگ های آسمانی می باشند که گویی شما را به بهشت و در نزدیکی خداوند دعوت می کنند. این طرح فوق العاده باز تعریفی از آنچه امکان خلق اثری با ایده هایی ساده و اولیه را دارند، می باشد.
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 
 

طرحی که تا به حال نظیر آن دیده نشده، طرحی که اولین بار با نقش های تراشیده شده بر روی دیوار ترسیم شده است و همانند سنگ های آسمانی می باشند که گویی شما را به بهشت و در نزدیکی خداوند دعوت می کنند. این طرح فوق العاده باز تعریفی از آنچه امکان خلق اثری با ایده هایی ساده و اولیه را دارند، می باشد.
 ·  Translate
View original post
2
Add a comment...
 
 
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا)

https://goo.gl/g9KOEm

#بنای_سبدی #ساختمان #اوهایو #آمریکا #سبد #موازییک
 ·  Translate
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا) - بنایی سبدی - بنا - آمریکا - اوهایو - ساختمان - معماری - موزاییک - قیمت موزاییک - موزاییک اصفهان - افشار موزاییک
View original post
1
1
Add a comment...

افشار موزاییک

بحث و گفتگو  - 
 
 
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا)

https://goo.gl/g9KOEm

#بنای_سبدی #ساختمان #اوهایو #آمریکا #سبد #موازییک
 ·  Translate
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا) - بنایی سبدی - بنا - آمریکا - اوهایو - ساختمان - معماری - موزاییک - قیمت موزاییک - موزاییک اصفهان - افشار موزاییک
View original post
1
Add a comment...
 
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا)

https://goo.gl/g9KOEm

#بنای_سبدی #ساختمان #اوهایو #آمریکا #سبد #موازییک
 ·  Translate
بنایی سبدی (اوهایو، ایالات متحده آمریکا) - بنایی سبدی - بنا - آمریکا - اوهایو - ساختمان - معماری - موزاییک - قیمت موزاییک - موزاییک اصفهان - افشار موزاییک
3
2

افشار موزاییک

بحث و گفتگو  - 
 
 

طرحی که تا به حال نظیر آن دیده نشده، طرحی که اولین بار با نقش های تراشیده شده بر روی دیوار ترسیم شده است و همانند سنگ های آسمانی می باشند که گویی شما را به بهشت و در نزدیکی خداوند دعوت می کنند. این طرح فوق العاده باز تعریفی از آنچه امکان خلق اثری با ایده هایی ساده و اولیه را دارند، می باشد.
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

افشار موزاییک

بحث و گفتگو  - 
 
 

طرحی که تا به حال نظیر آن دیده نشده، طرحی که اولین بار با نقش های تراشیده شده بر روی دیوار ترسیم شده است و همانند سنگ های آسمانی می باشند که گویی شما را به بهشت و در نزدیکی خداوند دعوت می کنند. این طرح فوق العاده باز تعریفی از آنچه امکان خلق اثری با ایده هایی ساده و اولیه را دارند، می باشد.
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 

طرحی که تا به حال نظیر آن دیده نشده، طرحی که اولین بار با نقش های تراشیده شده بر روی دیوار ترسیم شده است و همانند سنگ های آسمانی می باشند که گویی شما را به بهشت و در نزدیکی خداوند دعوت می کنند. این طرح فوق العاده باز تعریفی از آنچه امکان خلق اثری با ایده هایی ساده و اولیه را دارند، می باشد.
 ·  Translate
1
1