Profile cover photo
Profile photo
‫רונן טופל-מאמן אישי ומנטור לקריירה ויזמים‬‎
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
https://rontop.wordpress.com/
היה כתוב בעיתון שחכם סיני פעם אמר ששמע ברדיו, וראה בטלוויזיה שפלוני סיפר שקרא שרב חשוב וידוע פעם ציין שחז"ל אמרו.

בעידן ה- Big Data – הפכנו שבויים למידע. לאחרונה רווח המונח "Fake News" בו עושים שימוש לרוב על מנת להשפיע על ההמון לטובת אינטרסים כאלה ואחרים.

אבל התופעה, בימינו רק מתעצמת בעקבות הזמינות וכמות המידע המועבר באין סוף ערוצים. למעשה במידה יותר מצומצמת ולא פחות מתוחכמת, אלא אפילו יותר, המניפולציה של המידע קיימת כפי שקורה מאז ומתמיד. הדוגמאות הבולטות ביותר הינם כתבי ואמרי הקודש של כל הדתות.
Add a comment...

מקצוע האימון  


אימון – על כל תחומיו, הוא מקצוע שמהותו מומחיות בניהול תהליך שינוי משמעותי ובר קיימא. התהליך מוגדר בזמן, והוא מושתת על מערכת יחסים מקצועית, ועל בסיס של פתיחות ושל אמון בין המתאמן למאמן. 
האימון ממוקד תוצאה מעשית, ועיקרו הנחיית המתאמן למימוש עצמי מיטבי ולהשגת היעדים המבוקשים על ידו – בהתאם לערכיו, לשאיפותיו ולכישרונותיו. תהליך האימון מאפשר למתאמן להכיר בעוצמותיו ובדפוסי המחשבה המנהלים אותו, וכן ליצור רעיונות ותפיסות לקידום השגת מטרתו. המאמן יוצר מרחב שבו המתאמן יכול לעצב את חזונו בתחומים אותם בחר לקדם, ולפעול להגשמתו (לשכת המאמנים בישראל - הקוד האתי)

גישת האימון שלי

הגישה עושה שימוש בכישרונותיו ויכולותיו של המתאמן (שתמיד קיימים) ובעיקר ברצונותיו כפי שבאים לידי ביטוי וחשיפה בתהליך האימון. הכל בשילוב של רגש ורציונל - בהתאם לאישיות הייחודית של כל אחד.


יצירת קשר פורה עם המתאמן. בניית יחס דיסקרטי ומקצועי של אמון ופתיחות, סיוע בהבאה לגילוי מחדש וחשיפה עצמית של יכולותיו של המתאמן. אימון לשימוש ביכולות אלה על מנת להגיע למטרה עפ"י הגדרתו של המתאמן.
עפ"י אמונתי "האימונית" לכל אחד יש את היכולות להגשים את החזון / חלום שלו. קורה שבמשך הזמן, יכולות אלו "נרדמות" תוך כדי שטף החיים והעשייה של הדברים הבוערים, הסיזיפיים, הנוחים והזנחת הדברים החשובים לנו באמת, מתוך "כורח המציאות", כפי שנתפס ע"י רובנו.


בשלב כלשהו, אנו מוצאים את עצמינו סובבים במעגלים בלתי מספקים, מרגיזים, מתסכלים ולא מצליחים לפרוץ אותם. מעגלי חיים אלו יכולים להיות מעגלי עבודה, תפקיד, משפחה, הגשמה עצמית, זוגיות, יחסים עם הילדים, ערגה וגעגוע לאותם דברים שפעם חשבנו שנגשים.


הגישה הפרואקטיבית / קוגניטיבית אותה אני חי ומאמן נועדה להשיג תוצאות בצורה מובנת ומסודרת עם ניהול נכון של התהליך תוך הצבת אבני דרך, נקודות ביקורת ולוחות זמנים.
 
רוב העבודה נעשית בין הפגישות השבועיות ע"י המתאמן תוך יישום הלכה למעשה ביומיום והפנמתם כהתנהגות נרכשת של הכלים האימוניים הנלמדים.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded