Profile

Cover photo
‫אמיר גבאי‬‎
Works at בי. פור יועצי פרישה
143 followers|49,661 views
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

 
אם היו אומרים לי עם חקיקת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בשנת 2012, כי בחלוף הזמן צירוף המילים "קופת גמל לפי תיקון 190" יהפוך למונח מקובל ושכיח השגור בפיהם של רבים, לא הייתי מאמין. כמו כן, לא הייתי מאמין שתיקוני חקיקה בהם ראיתי שינוי לרעת החוסך, סנקציה, מגבלה או חיסרון (לכל הפחות בחלק מהשינויים) ייתפסו בעיניי הציבור כיתרונות. כנראה, שלמאמצי השיווק האגרסיביים והאינטנסיביים מצד הגופים הפיננסיים ויכולות השכנוע של אנשי המכירות וסוכני הביטוח הפנסיוני יש כח עצום והשפעה מכרעת על החוסך בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום החיסכון הפנסיוני ובתחום ההשקעות.


 ·  Translate
1
 
הדרישה מעובד למלא טופס 161א כדי לקבל פיצויים הינה מצג שווא - מוזמנים לקרוא את הידיעה...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ממשיכים לעבוד לאחר שביטוח המנהלים עם התשואה המובטחת הגיע לסיומו ?ראו העתק מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 21.08.2016.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
האם זה הסוף למחלוקת בסוגיית אופן המיסוי של תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות ?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 - נושא שני...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
הבוקר, קיבלתי שיחת טלפון מאולפן חדשות, הזמנה להתראיין בשידור חי בנוגע לתכנית להפחתת המסים של השר כחלון עליה נתבשרנו בכל אמצעי התקשורת בימים האחרונים.

אני, לא מכיר איש מקצוע אחד שהיה מוותר על החשיפה התקשורתית וההופעה בחדשות בשידור חי, מאוד רציתי... ובכל זאת, למרות הפיתוי, סירבתי בנימוס.

למה ?? כמה סיבות...
 ·  Translate
1
Add a comment...

Communities

 
פנייה לאוצר: מבוטחים מוציאים כספים רבים על ייעוץ בגלל היעדר מידע זמין - מוזמנים לקרוא את הידיעה שפורסמה...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
בקשה להכיר בשכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל - מימוש סעיף 47ג לפקודת מס הכנסה - העתק מכתב שהועבר לשר האוצר - מר משה כחלון - ביום 21/08/2016.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
אם אתם עובדים אצל אחד מהמעסיקים הגדולים במשק, אם אתם מבוטחים באמצעות אחד ממנהלי ההסדרים הפנסיונים הגדולים בישראל, כדאי שתקראו את המכתב..., ארוך אבל חשוב, בפועל, רק אתם, העובדים, יכולים להוביל לשינוי ! - מכתב שהועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה (ולמכותבים נוספים) ביום 17/08/2016 - בנוגע לחובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 - ללא תנאי.
 ·  Translate
בקשה לאכיפת חוקי עבודה – בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה של עובד. מכתב שהועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה (ולמכותבים נוספים) ביום 17/08/2016 - בנוגע לחובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 - ללא תנאי. ראו העתק מכתב שהועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה (ולמכותבים נוספים) ביום ...
1
Add a comment...
 
פגיעה בזכות הקניין של העובד ! מוזמנים להעביר קישור למכתב זה לכל מי שקרוב למקבלי ההחלטות... אולי נצליח להשפיע ולמנוע את התיקון לחוק הפוגע בזכות חוקתית.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 - נושא ראשון...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
אתר פרישה החדש עלה לאויר ! מוזמנים לעשות בו שימוש פורה ! בהצלחה
 ·  Translate
1
Add a comment...
Communities
Work
Occupation
רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה
Employment
  • בי. פור יועצי פרישה
    מומחה למיסוי ופרישה‎, 2005 - present
Story
Tagline
מומחה למיסוי ופרישה
Introduction
רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה
Basic Information
Gender
Male
Other names
Amir Gabay
‫אמיר גבאי‬‎'s +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.