Profile cover photo
Profile photo
Medical Dentistry / Дентала Клиника
3 followers -
Доболнична Дентална Помощ
Доболнична Дентална Помощ

3 followers
About
Posts

Post has attachment
Официални празници са:

1 януари - Нова година;
3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
6 септември - Ден на Съединението;
22 септември - Ден на Независимостта на България;
1 ноември - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24 декември - Бъдни вечер
25 и 26 декември - Рождество Христово;
Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.

(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 2, изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.
Работно време и почивки при работа със специфичен характер и/или организация на труд
Чл. 154а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г.)
При спазване на общите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Министерският съвет може да установява друга продължителност на дневното, седмичното или месечното работно време, на междудневната и седмичната почивка, на почивките в работния ден и на нощния труд за работници и служители, които извършват работа със специфичен характер и/или организация на труда.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Официални празници са:

1 януари - Нова година;
3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
6 септември - Ден на Съединението;
22 септември - Ден на Независимостта на България;
1 ноември - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24 декември - Бъдни вечер
25 и 26 декември - Рождество Христово;
Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.

(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 2, изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)
Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.
Работно време и почивки при работа със специфичен характер и/или организация на труд
Чл. 154а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г.)
При спазване на общите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Министерският съвет може да установява друга продължителност на дневното, седмичното или месечното работно време, на междудневната и седмичната почивка, на почивките в работния ден и на нощния труд за работници и служители, които извършват работа със специфичен характер и/или организация на труда.
Add a comment...

Post has attachment
Пробиване на уши : Лоуб-мека част на ушите,лесен и не носи рискове извършва се с пистолет или хирургична игла.Разширяване на дупка,става постепенно-Флеш.Висока част на хрущяла на ухото-Хеликс.Хирургично уголемяване на дупка-Пънч.Също така Трагус,Руук,Дейт,Снъг,Индъстриъл.

Пробиване на устни: Горна и долна устна като точната позиция е според предпочитанията.Видове:Лоубрет,Липлейт,Медуза,Монро.

Пробиване на език : обикновено по средата на 2см. на вътре от върха, Бодилингва,Френулум.

Пробиване на нос : класическо пробиване на ноздра,нострил,както и септум,джънгъл.

Пробиване на вежда : обикновено отстрани на веждата външно вертикален ,хоризонтален,както и бридж и анти.

Пробивана на пъп:пробива се под ,над и отстрани на пъпа.

Пробиване на повърхноти на кожата : сърфейс.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Клиничен случай изпълнен с неподвижно и подвижно протезиране .
Предни зъби блок конструкция металокерамика изпълнена полудъгова стабибизация и възстановяване .
Задни зъби- дъвкателна зона изработени са три варианта на подвижно протезиране.
1.Класически вариант на подвижна плакова протеза , с редуцирано небце и пелоти в подклапанна зона на горни предни зъби.
2.Частична протеза със съединителен небцов бюгел , с освободено твърдо и меко небце и пелоти .
3.Моделно лята протеза – изработване по принципите на моделното леене на метален скелет,седла .Поради липса на нужните екватори задръжноопорните елементи са пелоти в ложата на клапаннато зана на горен фронт .
Пациента носи в равен интервал от време всяка една от конструкциите за период от 1 месец .
Следени са следните показатели : болка и болезнени места , свикване с говор , свикване с хранене , промяна в саливацията , както и цялостен коммфорт при продължително носене.
Установено е максимална поносимост и бързо свикване в рамките на 3-5 дни с моделнолята основа на протезната конструкция;7-10 дни свикване с плакова протеза с небцов бюгел и частично свикване след 14 дни с първия вариант където дори и след 30 дни носене говорната зона е заета от плака и пациента отбелязва неправилно изговаряне на съскащи съгласни .
Извод : формата на протезиране се определя от конкретния клиничен случай и възможностите на пациента . Всеки един от вариантите е допустим за възстановяване на дъвкателните и говорните функции. Като периода на свикване и дискомфорт е по лесно преодолим във варианта на моделното леене.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26.06.17 г.
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Планиране ,преценява се от индивидуалния случай на пациента.
В конкретния клиничен случай клас по Кенеди 1`\Cenedy 1
Идеята за двулинейно стабилизиране и при липсата на възможност за такава са изработени кийпмайдери срещу ротиране на протезните седла в оклузална посока,предлагат се като задължителен елемент при дистало неограничени дефекти в конкретния случай контраобръщачите са опряни в лингваните туберкули на предните зъби.Опорно задръжните елементи са по системата Ней,куки тип № 1 .Небцовата т.е. протезната плака представляваща редуцирана в областта на фонетичната зона на небцето .Протезното тяло и дъвкателния копллекс са стандартни .
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Клиничен случай на пациент .
Оплаквания от влошаване на слух еднонстранно ,затруднено преглъщане , болки пред ухото .
След снета анамнеза , клиничен преглед и термовизионно заснемане бе установено наличие на фокус в мъдрец , палпаторна чувствителност на мастоидния израстък , и болка около трагуса .
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
7.09.16 г.
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Конкретно термовизионно изследване при пациент с доказана огнищна инфекция . Полето на смущение в лицево-челюстната система е маркирано . Резултата е ясно видим .
PhotoPhotoPhotoPhoto
31.08.16 г.
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Лазертерапията със студена светлина (нискочестотна лазерна терапия – LLLT/Съвременен подход помощ при лечение във физиотерапията на ФАМА БОНА!

Гингивитът и пародонтозата са възпалителни заболявания,засягащи зъбозадържащият апарат-пародонта. Тези възпаления се получават от различни патогенни микроорганизми, съдържащи се в зъбната плака.
Всяко пародонтално заболяване първоначално започва с локализирано или генерализирано възпаление на гингивата. Ако бъде хванат на време и овладян гингивита, то пародонтоза няма да възникне. Лечението на тези заболявания са бавни и изискват търпение и старание от страна на пациента. В съвременната зъболекарска и стоматологична помощ се прилагат модерни начини на лечение на тези заболявания. След като старателно зъболекарят отстрани всички налепи от зъбите като зъбна плака и зъбен камък, започва лечението на пародонтозата и гингивита.
Необходимо е няколко пъти да се отстранява зъбният камък подвенечно и надвенечно за да има ефективно лечение на гингивит и пародонтоза.
Използват различни похвати ,особено при пародонтозата.
1. кюретаж на венечните и костните джобове
2.операции, костозаместване, чрез използването на костозаместители
3. лазерно лечение.
Посредством използването на лазер се подобрява зарастването на тъканите. Освен това микроорганизмите се премахват и се стимулира оздравителните процеси.
Photo
Photo
30.08.16 г.
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Оплаквания и симптоматика определящи нуждата от фокална диагностика в лицево-челюстната система.
 Хроничен синузит
 Чести отити
 Увеит и иридоциклитревматодиден артрит
 Мигриращи болки в ставите
 Хроничен пионефрит
 Екстрасистолна аритмия с неясен произход
 Болкови ,фебрилни и субфебрилни състояния с неизяснена патогенеза
 Alopecia areata
 Хронични заболявания неповлияващи се от конвенционална терапия
Екстраорално ,неинвазивно ,безконтактно изследване с инфрачервена камера Flir TAU2 .Регистрира излъчване в инфрачервения спектър . Технически дава готов анализ температурата в тъкани и органи , а с това и на процесите протичащи в тях.
Инфрачервеното цветово заснемане изисква 15-20 мин. Темпериране на , престой на изследвания обект в помещение с 22-25 градуса по Целзии. Първична регистрация на Глава : анфас ,ляв и десен профил, Шия: анфас, ляв и десен профил, Торс: вентрално ,дорзално. В зависимост от големината на обекта препоръчваме заснемане на тяло от 2,5 м. ,глава и шия стандартизиране мин.26 см. до 100 см. За по голяма точност на полетата на измерване предлагаме наслагване на цифрова фото снимка с инфрачервен образ
PhotoPhotoPhoto
29.08.16 г.
3 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded