2017-04-30: Са адаптације бине у школском дворишту ОШ "Јоца Милосављевић" у Багрдану
Тридесетог априла адаптирана је односно поpрављена бина у школском дворишту ОШ "Јоца Милосављевић". Адаптацију/поправку реализовали су чланови КУД "Света Милановић Поте" уз помоћ Јагодинског спортског савеза (ЈАССА) и МЗ Багрдан.
#Багрдан #Јагодина #ЈАССА #култура #основнашкола #месназаједница #ЈоцаМилосављевић #СветаМилановићПоте #КУД
Shared publiclyView activity