Σύγκριση ‘’μαγικού’’ με ‘’μαύρο’’ καλώδιο τροφοδοσίας
Σύγκριση χαρακτηριστικών καλωδίων
τροφοδοσίας Το παρών θέμα αποτελεί συνέχεια του θέματος  ‘’ Μύθοι
για Καλώδια τροφοδοσίας συσκευών ’’. Ας συγκρίνουμε τα βασικά specs του καλωδίου τροφοδοσίας - την ειδική αντίσταση ‘’ρ’’ , τη
χωρητικότητα( C ) και την
επαγ...
Shared publicly