Αναλογικά και Ψηφιακά σήματα
Ποιά είναι η διαφορά αναλογικού από ψηφιακό σήμα; Το άρθρο αυτό δίνει σε περίληψη μερικές χρήσιμες πληροφορίες
για τα Digital & Analog σήματα και αποτελεί την εισαγωγή για να εξετάσουμε
με κάποιες λεπτομέρειες το πότε αξίζει
και πότε όχι να επενδύσουμε σε α...
Shared publicly