Profile cover photo
Profile photo
Λογιστικό Γραφείο Νέας Σμύρνης Β. Λερούνης
14 followers -
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο στη Νέα Σμύρνη, Αθήνα. Από το 1987 δίπλα σας με υπευθυνότητα. Accounting tax office Nea Smyrni, Athens.
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο στη Νέα Σμύρνη, Αθήνα. Από το 1987 δίπλα σας με υπευθυνότητα. Accounting tax office Nea Smyrni, Athens.

14 followers
About
Posts

Post has attachment
. Επανένταξη στην ρύθμιση των 100 δόσεων


Το ζήτημα της δυνατότητας επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων για οφειλές τόσο σε ασφαλιστικά ταμεία όσο και στη φορολογική Διοίκηση μας έχει απασχολήσει από παλαιότερα. Θεωρήσαμε σκόπιμο να συγκεντρώσουμε εκ νέου όσα ισχύουν για το εν λόγω θέμα ώστε να ενημερωθούν επαρκώς όλοι οι συνάδελφοι.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα διατήρησης (επανένταξης) των απολεσθεισών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο ν.4321/2015 για την τμηματική καταβολή ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Αυτή την χρονική στιγμή ο κλάδος μας καλείται να αντιμετωπίσει το αθροιστικό αποτέλεσμα των παρακάτω μέτρων:

Πρόσφατη επιβολή του νέου Φόρου Ζύθου 3%,
Φημολογούμενη αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 100%
Αύξηση του ΦΠΑ κατά μια μονάδα στην ηπειρωτική χώρα και κατά οκτώ μονάδες στα νησιά
Αύξηση του Φόρου Εισοδήματος από το 26% στο 29% καθώς και την αύξηση της Προκαταβολής Φόρου
Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
Αύξηση στα κόστη της ενέργειας και επικοινωνιών
Αδυναμία χρηματοδότησης και περιορισμούς στις εισαγωγές πρώτων υλών, σε αντίθεση με τους πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Post has attachment
Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει. Το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο από το 1987 στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, προσφέρει με υπευθυνότητα, τις υπηρεσίες του, σε εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Επικοινωνήστε μαζί μας. Λερούνης Βασίλης και συνεργάτες. #λογιστικό_γραφείο #φορολογική_δήλωση #φοροτεχνικός

Post has shared content
Τα καλά νέα! "Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί με 150 δελτία εισόδου που θα διανεμηθούν με σειρά προτεραιότητας την Τρίτη 17/05/2016, από τις 11:00 και μέχρι εξαντλήσεώς τους, από το ισόγειο του νέου του κτιρίου του ΕΜΣΤ (είσοδος από την Λεωφόρο Συγγρού)."

Post has attachment
Ειδικός Φόρος Ακινήτων 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3091/2002, τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του Ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3842/2010 με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
#λογιστικό_γραφείο
Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 20 Μαΐου εκάστου έτους (Άρθρο 17 παρ. 6 Ν.3091/2002) και εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1096/28.4.2015.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, ορίζεται ότι:

«3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3091/2002, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού.

Τέλος, με τις ΠΟΛ. 1114/17.5.2011 και ΠΟΛ. 1093/14.6.2010 εγκυκλίους διαταγές ορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του N . 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του N . 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του N . 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α΄).

Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ανεξάρτητα της φορολογικής υποχρέωσης, έχουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3091/2002, εφόσον ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, έχουν την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων και οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την με αριθμό ΠΟΛ. 1053/13.5.2016 εγκύκλιο διαταγή σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων του φορολογικού έτους 2016 και την διαδικασία υποβολής αυτής. Να σημειώσουμε ότι η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν. 3091/2002, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.

Η εγκύκλιος διαταγή, αναφέρει επίσης ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις ειδικού φόρου επί ακινήτων του ιδίου έτους, υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. με υποχρεωτική συνυποβολλή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. #Φόρος_ακινήτων #φορολογία

Post has attachment
"Τη ρύθμιση για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών στις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές αλλά τελούν σε διαδικασία αναβίωσης, εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης τροποποίησε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με απόφασή της (ΕΠΑΘ 184/1/25.4.2016), που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1294/9.5.2016)."

Post has attachment
"Τέσσερις βασικές τάσεις αναμένεται να έχουν διαμορφωθεί πλήρως μέχρι το 2040, τάσεις που προσφέρουν πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών. Η πρώτη είναι ότι ο πληθυσμός της Γης γερνάει. Η δεύτερη τάση είναι η μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού από την επαρχία στις πόλεις στην Ασία και στην Αφρική. Η τρίτη είναι η εδραίωση της Κίνας ως οικονομικής δύναμης και η τέταρτη σημαντική τάση είναι ότι θα έχουν γίνει επικερδείς οι λεγόμενες «πράσινες» επενδύσεις."

Post has attachment
"Παράταση μέχρι και τις 24 Μαΐου πήρε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο κοινοτικό πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Η δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες αλλά και ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου υποβολής των προτάσεων είναι 72 εκατ. ευρώ και όσοι υπαχθούν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατά 100% για δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενες, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις." #επιχειρηματικότητα #ίδρυση_εταιρειών
Wait while more posts are being loaded