ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 2ο
Η κάθε λέξις είναι και μία πλέξις… δηλαδή πλέκουμε-δημιουργούμε νοηματικά…. και διεισδύουμε εσωτερικά-πνευματικά… μέσω του γράμματος (π)… π+λέξις… κι έτσι το γράμμα…( π)… γίνεται η πύλη… εισόδου. Έτσι η ΠΛΕΞΙΣ (Π+ΛΕΞΙΣ)…..[όπου Π (ΥΛΗ)] μετατρέπεται σε: ΛΕΞ...
Translate
Η κάθε λέξις είναι και μία πλέξις… δηλαδή πλέκουμε-δημιουργούμε νοηματικά…. και διεισδύουμε εσωτερικά-πνευματικά… μέσω του γράμματος (π)… π+λέξις… κι έτσι το γράμμα…( π)… γίνεται η πύλη… εισόδου. Έτσι η ΠΛΕΞΙΣ (Π+ΛΕΞΙΣ)…..[...
1
Add a comment...