Φενγκ Σούι – Μέρος γ΄: Εξουδετερώνοντας τα αρνητικά άστρα
Ανάλυση των ιπτάμενων άστρων του 2017. Θεραπείες και αντίμετρα για τους αρνητικούς τομείς. Η απόλυτη θεραπεία με σύνθετη μέθοδο Φενγκ Σουι και Βάστου. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ Άστρο 2 Ασθένειες και θέματα υγείας προκύπτουν φέτος λόγω της αρνητικής ενέργειας του άστρου ...
Shared publicly