Φενγκ Σούι - Μέρος β΄: Ενισχύοντας τους ευοίωνους τομείς
Ανάλυση των ιπτάμενων άστρων του 2017. Οι θεραπείες και τα αντίμετρα που θα χρειαστείτε για να εξουδετερώσετε τις αρνητικές επιρροές. ΑΝΑΤΟΛΗ Άστρο 8, πράσινο Φέρνει πλούτο, ευημερία, τύχη. Προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε εκείνους που έχουν γεννηθεί στο...
Shared publicly