ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 3ο
Η Ελληνική γλώσσα είναι κώδικας και έχει σαν κεντρική έννοια τον αριθμό ΕΝΝΕΑ=9. ΑΔΕΛΦΙΑ....πρέπει να ξέρετε ότι… οι αριθμοί δεν ΕΡΜΗ-νεύουν τα γεγονότα… τα γεγονότα ΕΡΜΗ-νεύουν τους αριθμούς . Αυτό να το χρησιμοποιείται συχνά στο μυαλό σας… αφού το κατανοή...
Translate
Η Ελληνική γλώσσα είναι κώδικας και έχει σαν κεντρική έννοια τον αριθμό ΕΝΝΕΑ=9. ΑΔΕΛΦΙΑ....πρέπει να ξέρετε ότι… οι αριθμοί δεν ΕΡΜΗ-νεύουν τα γεγονότα… τα γεγονότα ΕΡΜΗ-νεύουν τους αριθμούς. Αυτό να το χρησιμοποιείται...
1
Add a comment...