Χρήση όπλων από αστυνομικούς [ΜΕΡΗ Α΄, Β΄ και Γ΄]
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. ΜΠΛΑΝΗ, αντ/γου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Μέρος Α΄. Βασικές αρχές του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εσωτερικού δικαίου. 1. Βασικές αρχές του σύγχρονου διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ζήτημα της χρήσης βίας και όπλων από δημόσια δύναμη (περιλαμβανομ...
Translate
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. ΜΠΛΑΝΗ, αντ/γου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Μέρος Α΄. Βασικές αρχές του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εσωτερικού δικαίου. 1. Βασικές αρχές του σύγχρονου διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ζήτημα της χρήσης βίας και όπλων ...
1