Χρήση όπλων από αστυνομικούς [ΜΕΡΗ Α΄, Β΄ και Γ΄]
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. ΜΠΛΑΝΗ, αντ/γου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Μέρος Α΄. Βασικές αρχές του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εσωτερικού δικαίου. 1. Βασικές αρχές του σύγχρονου διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ζήτημα της χρήσης βίας και όπλων από δημόσια δύναμη (περιλαμβανομ...
Shared publicly