π. Δημ. Αθανασίου, "Καταστάσεις πλάνης. Τι μας διδάσκει η εμπειρία των Αγίων"...
Εισαγωγή. Η πλάνη είναι η εξαπάτηση, η παραπλάνηση, η αστοχία στα πνευματικά. Είναι όπλο του εχθρού της ψυχής, και έχει διάφορες μορφές, όπως η πλάνη της αμαρτίας, η πλάνη στα δογματικά, η πλάνη στις πνευματικές εμπειρίες κα.  Στο παρόν άρθρο, θα ασχοληθούμ...
Shared publicly