Profile cover photo
Profile photo
Žilinská diecéza
72 followers -
Vitajte na stránke Žilinskej diecézy
Vitajte na stránke Žilinskej diecézy

72 followers
About
Posts

Post has attachment
Chrámový spevokol sv. Jána Krstiteľa a ad hoc orchester Vás pozýva na koncert pri príležitosti ukončenia cirkevného roka:
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Vrútky
Nedeľa Krista Kráľa 25. novembra 2018 o 16.00 h
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Sýrsky katolícky arcibiskup Antoine Chahde z mesta Aleppo v Sýrii prijal pozvanie pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi a navštívi Slovensko v čase od 21. do 28. novembra 2018. Počas svojej návštevy sa zúčastní viacerých verejných stretnutí, na ktorých bude rozprávať o situácii v Sýrii a obzvlášť o situácii sýrskych kresťanov. Stretnutia sa uskutočnia v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorým ACN otvára aj vianočnú kampaň Pomoc pre Sýriu. Arcibiskup Antoine Chahde bude v sobotu 24. novembra 2018 slúžiť sv. omšu o 18. 00 h v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, po ktorej bude nasledovať osobné svedectvo s diskusiou a modlitbou za Sýriu. Srdečne Vás pozývame.
https://youtu.be/e2GcC59nyxY
Add a comment...

Post has attachment
Zamyslenie na 33. nedeľu v cezročnom období: Vzdávanie vďaky
Prvá veta dnešného textu z Listu Hebrejom nás môže zmiasť.
„Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy" (10, 11). Fakt? Nemôžu odstrániť hriechy? Tak potom aký to má zmysel? Musíme vedieť, že táto veta hovorí o starozákonných kňazoch, ktorí na obetu prinášali býkov, barany, hrdličky... Keď prišiel Kristus a obetoval seba samého, prinášanie tých obiet stratilo zmysel. Poslúžili ako predobraz, no keď Ježiš vošiel do svätyne – do neba s vlastnou krvou, obety Starého zákona prestali. Vonkajším znakom toho bolo zbúranie jeruzalemského chrámu...

Akú bohoslužbu teda koná kňaz Katolíckej cirkvi dnes? Odstraňuje jeho obeta hriechy? Nuž najprv musíme vedieť, že kňaz nekoná „svoju" obetu. Mocou Ducha Svätého a na základe svojej kňazskej vysviacky sprítomňuje jedinú obetu, ktorá odstraňuje hriechy – obetu Ježiša Krista. Robí presne to, čo Pán Ježiš prikázal pri Poslednej večeri: „Toto robte na moju pamiatku." Ježišovu obetu neopakuje – veď to sa ani nedá. Ale Duch Svätý spôsobuje, že Ježišova obeta je pri slávení svätej omše stále prítomná, jej ovocie – odstránenie hriechov a nový život – je k dispozícii nám všetkým, ktorí sa na slávení Ježišovej pamiatky s vierou zúčastňujeme.

Keď čítam List Hebrejom (aj dnešný úryvok z neho), v mojom srdci sa objavuje vďačnosť za kňazstvo Ježiša Krista. Za to, že nám sviatosťou kňazstva zabezpečil, že jeho obeta je užitočná všetkým ľuďom – aj v našich časoch. Veď bez kňazov by sme sa možno len tak schádzali a nostalgicky spomínali na to, že vykúpenie/odpustenie hriechov/vyslobodenie z otroctva diabla/uzdravenie sa už síce uskutočnilo, ale jeho ovocie bolo k dispozícii len ľuďom, ktorí žili blízko pri Ježišovi. No Boh vymyslel úžasný spôsob, ako byť s nami, ako nám dať dar nového života aj dnes.

Preto keď sa zhromažďujeme na svätú omšu, mala by nás prenikať vďačnosť. Lebo stretávame sa so živým Bohom, ktorý nesmierne túži, aby sme prišli k nemu. Až tak, že nám maximálne vychádza v ústrety a žije s nami pod spôsobom chleba a vína. Vďačnosť. Vieš, ako sa po grécky povie ďakujem? Ευχαριστώ – eucharistó. Keď prichádzaš na svätú omšu, prichádzaš v prvom rade ďakovať – sláviť vďakyvzdanie, Eucharistiu. Iste, prinášaš si so sebou všetko, čím práve žiješ, čo ťa trápi a bolí, ale to všetko musí ísť do úzadia, lebo prichádzaš ďakovať. Len v takomto nastavení vnútra môžeš plne prežiť slávenie a prijímanie každej sviatosti.

Prosím ťa, keď pôjdeš najbližšie na slávnosť vďakyvzdania Bohu, nedovoľ, aby v tvojom vnútri vládli myšlienky ustarostenosti, bolesti, trápení. Postav nad ne vďačnosť za Ježišovu obetu, prijmi jej ovocie a s dôverou Ježišovi zver svoje starosti, lebo on je Pánom tvojho života. Nemusíš sa báť... S takto nastaveným srdcom budeš Kristovou ľúbeznou vôňou a ľudia okolo teba to uvidia, pocítia a zachutí im byť takými ako ty – Kristovými. Aká jednoduchá evanjelizácia!
Photo
Photo
16. 11. 2018
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Zamyslenie na 32. nedeľu v cezročnom období: Ježišov kňaz
Ak chceš pochopiť, o čom to dnes hovorí úryvok z Listu Hebrejom, potrebuješ si k tomu prečítať 16. kapitolu Knihy Levitikus o Dni zmierenia. Ježiš naplnil starozákonný predobraz tak dokonalo, že už netreba zabíjať nijaké zvieratá a každý rok ich krv prinášať do Svätyne svätých. Ježiš to urobil raz navždy. Čo predtým nedokonalo zabezpečovala krv býkov a capov, to teraz dokonalo uskutočnila Ježišova krv. Priniesla zmierenie s Bohom a odpustenie všetkých hriechov. Aj tvojich. Ak chceš žiť s Bohom, nemusíš po každom hriechu vliecť niekde do chrámu býka či barana, vlastnoručne ho zabiť a chytať jeho krv, aby ňou potom kňaz pokropil oltár. Stačí sa vo viere pripojiť k Ježišovi, vyznať s ľútosťou svoje previnenie a prosiť: „Otče, odpusť mi pre krv Kristovu."

Kristus priniesol jedinú obetu za hriech (nie za svoj, veď bol bez hriechu) a tým naplnil svoje kňazské poslanie. Skrze novozákonných kňazov sa táto obeta sprítomňuje pri každej svätej omši a jej ovocie je vo sviatostiach k dispozícii aj nám.

Vieš, ako sa nejaký muž stane kňazom? Prvou vecou je Božie volanie. Boh sa prihovára jeho srdcu a jedným z miliónov spôsobov mu ukazuje cestu zasvätenia sa službe. Nasleduje rozoznávanie – muž si začína všímať, že sa v jeho srdci čosi deje. Môže to byť podobné zaľúbeniu (ale nemusí). Hľadá pôvod tohto diania a ak bol vo svojej viere dobre formovaný a ako človek vychovávaný k zrelosti, spoznáva, že v jeho srdci hovorí Boh. Vstupuje do dialógu s ním, aby si ozrejmil, čo Boh od neho očakáva. Napokon sa rozhoduje, či Božie volanie prijme alebo odmietne. Ak ho prijme, vstupuje do tohto doteraz vnútorného procesu Cirkev, ktorá má cez svojich predstaviteľov za úlohu overiť, či rozlišovanie daného muža bolo správne. Potom už nasleduje štúdium, formácia, vysviacka a samotný kňazský život.

Prečo to – veľmi zjednodušene – opisujem? Často sa dnes hovorí o nedostatku kňazských povolaní. Nie je to celkom pravda. Boh ich totiž určite vzbudzuje práve toľko, koľko Cirkev v danej oblasti potrebuje. Problémom je však ten počiatočný proces rozoznávania a rozlišovania, v ktorom mnohé povolania zrejme ostávajú nepoznané a nenaplnené. A tu je naša úloha. Aj tvoja. Ak si slobodný muž, aj sám seba sa máš v nejakej etape svojho života (možno práve dnes) pýtať, k čomu ťa Boh volá. Ak si ženatý či vydatá a máš deti, tak je tvojou úlohou svoje deti dobre formovať vo viere a vychovávať k zrelosti tak, aby raz zodpovedne a uvážene hľadali svoju životnú cestu. Tento proces je nesmierne dôležitý pre každé rozlišovanie povolania, aj povolania k manželstvu, nielen ku kňazstvu či pre zasvätený život.

Potrebujeme sa modliť za povolania, je to veľmi dôležité. Ale musíme tiež mať také dobré vzťahy najmä s mladými v našich rodinách, aby sme im mohli niekedy položiť otázku: „A neuvažuješ o kňazstve, o zasvätení?" Koľkí kňazi vďačia za svoju cestu práve tomu, že niekto im ukázal aj takúto cestu účasti na Ježišovom kňazstve... Kňaz je Ježišov. Je Kristovou ľúbeznou vôňou.
Photo
Photo
9. 11. 2018
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Charitné turné vo Varínskom dekanáte
Dňa 22. októbra 2018 sme navštívili farnosť Varín. Spoločne sme slávili eucharistiu a prosili sme o požehnanie pre ľudí, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do služby v tomto dekanáte. Po svätej omši nasledovala prezentácia o pomoci druhým prostredníctvom dobrovoľníctva vo farskej charite. V každom dekanáte v našej diecéze existuje aspoň jedna farská charita, okrem varínskeho dekanátu. Veríme, že aj na tomto území sa čoskoro nájdu odvážni ľudia.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Pozývame Vás na VEČERY MILOSRDENSTVA, ktoré sa aj tento rok chystajú v šiestich slovenských mestách.
Fórum života v spolupráci s Radou pre rodinu KBS a miestnymi farnosťami pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud nenarodených detí, aby prišli na tieto chválové stretnutia poďakovať Bohu za dar života,modliť sa za úctu ku každému človeku od počatia a odprosovať za hriechy národa proti životu.
Miesta a termíny Večerov milosrdenstva 2018:
5. novembra o 18.30 h Trnava, Kostol Najsvätejšej Trojice (jezuiti)
9. novembra o 18.00 h Prešov, Komunitno-pastoračné centrum
10. novembra o 18.30 h Žilina, Farský kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik
10. novembra o 19.00 h Levice, Kostol Ducha Svätého
11. novembra o 18.30 h Partizánske-mesto, Kostol Božského Srdca Ježišovho
11. novembra o 18.00 h Košice, Katedrála narodenia Presvätej Bohorodičky
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 30. novembra - 2. decembra 2018 na duchovnú obnovu "rozVEDENÍ k BOHU I." pre rozvedených, ktorí žijú sami do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlasovací formulár nájdete na stránke rodinkovo.webnode.sk
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a katolícka zoznamka katRande pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti - Púť slobodných, ktorá bude 23. – 25. novembra v Pavlovciach nad Uhom. Príďte načerpať milostí k blahoslavenej Anke Kolesárovej a zažiť spoločenstvo tých, ktorí v rodinnej atmosfére veľa komunikujú, ale i počúvajú a spoznávajú nových ľudí. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak. Registráciu a všetky potrebné informáciu nájdete na stránkach domcek.org alebo katRande.org.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ružencový mesiac október sme symbolicky ukončili správou poslanou do neba našej Nebeskej Mame Márii. V nedeľu 28. 10. o 15:00 hod. sme sa vo Farskom kostole Panny Márie Fatimskej v Rudinskej spoločne pomodlili slávnostný ruženec. Následne sme spred kostola vypustili pripravený balónový ruženec, ktorý sa niesol až za horizont farnosti Rudinská. Toto sľúbené prekvapenie vyšlo na výbornú a tešili sa malí aj veľkí...
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
31. 10. 2018
7 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded