Profile cover photo
Profile photo
Žilinská diecéza
68 followers -
Vitajte na stránke Žilinskej diecézy
Vitajte na stránke Žilinskej diecézy

68 followers
About
Žilinská diecéza's posts

Post has attachment
Zamyslenie na 16. nedeľu v cezročnom období: Pán je dobrý
„Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý" (Ž 85, 6).
Responzóriový žalm tejto nedele dáva toľko námetov na modlitbu, na radosť, na oslavu. Lebo Pán je dobrý...

Možno si povieš, že je to v ostrom kontraste s tým, čo sa deje vo svete – nielen v tom veľkom, ale aj v tom našom malom, v mikrosvete, v ktorom žije tvoja i moja rodina. Choroby, nešťastia, smrť... Víchre, horúčavy, búrky, ľadovec... Hádky, spory, sváry... Odpadky v prírode, smog, zapchaté cesty...

A napriek tomu môžem veriť a vyznávať: „Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý." Lebo zlo vo svete nie je Božím dielom. To diabol kazí Božie dielo. A často v spolupráci s človekom, ktorý znáša dôsledky neposlušnosti našich prarodičov.

Iste, Boh to všetko mohol napraviť okamžite. Diabla zničiť, človeka uzdraviť... Lenže potom by sme neboli Božími deťmi. Boli by sme „len" Božím stvorením. Nepoznali by sme Boha ako dobrého a láskavého – bol by pre nás len stvoriteľom. Ba čo viac, strašným Bohom, ktorý sa naštval, nepriateľa zničil mocou a svoje vlastníctvo – nás – si zobral späť. Boli by sme len majetkom nášho Boha. A čo je hádam najdôležitejšie, keby to Boh urobil, potlačil by tým našu slobodnú vôľu. Prišli by sme o najdôležitejší atribút, ktorý nás robí podobnými Bohu. Čím by sme sa líšili od zvierat? Ako by sme si s ním mohli vytvoriť vzťah, ktorý je prejavom slobody a osobného rozhodnutia?

Aj Ježiš v evanjeliu hovorí, že kúkoľ a pšenica majú rásť spolu do žatvy. Potom sa to dá do poriadku. A prečo až potom? Aby sa pri ničení kúkoľa, kým je ešte zelený, nezničila aj rastúca a zdravá pšenica.

Žijeme v nádeji a očakávaní toho dňa, keď Pán Ježiš znova príde. Veríme, že sme pšenica, nie kúkoľ. Dovtedy proti zlu bojujeme, odmietame ho, ak treba, trpezlivo ho znášame. No nikdy, nikdy sa mu nepodriadime!

Ako to máme zvládnuť? Sám „Duch prichádza na pomoc našej slabosti" (Rim 8, 26).

Nech je dnešné responzórium po tieto dni vyznaním tvojej viery: „Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý" (Ž 85, 6). Nech sa deje čokoľvek. Tak, ako to sľubujú manželia pri sobáši: „... v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe..." Nezabudni: „Pán je dobrý a veľmi láskavý." Povedz mu to po tieto dni. Mnohokrát. Ako vyznanie dôvery a lásky. Zmení sa tvoj život – možno nie navonok, ale určite budeš vo sebe prežívať pokoj a túžbu byť priateľom s takým skvelým Bohom.
Photo

Post has attachment
Zamyslenie na 15. nedeľu v cezročnom období: Boh hovorí
Je skvelé, že náš Boh hovorí. Nie je nemý ako modla. Jeho slovo je mocné – dôkazom je vesmír, ktorý vznikol jeho slovom. Jeho slovo je láskavé a nežné – dôkazom je vtelené Slovo, Ježiš, a celé dielo záchrany, ktoré pre nás uskutočnil. Jeho slovo je pravdivé – dôkazom sú celé dejiny Izraela, plné vzostupov i pádov podľa vernosti a nevernosti vyvoleného národa. Jeho slovo je živé – dôkazom sme my, čo dnes veríme v Boha a milujeme ho.

Aké slovo dnes Boh zasial do tvojho života? Moja odpoveď na takú otázku by bola: „Neviem." Totiž semienko je ešte maličké, bez klíčka, neviem určiť, čo z neho bude. Ale keď sa pozriem na svoj životný príbeh, môžem povedať, aké slovo Boh zasieval a aký vzrast mu dal.

Vnímam vo svojom živote slovo vyvolenia – bol som pokrstený a zažil som deň, keď som sa sám za seba rozhodol žiť pre Boha.

Vnímam v sebe slovo odpustenia – keď som sa stal neverným‘ svojím krstným záväzkom, keď som porušil zmluvu s Bohom. A on mi mnohokrát odpustil a stále odpúšťa.

Vnímam v sebe slovo povolania – nielen k manželstvu, ale aj ku konkrétnej práci v jeho vinici. Napríklad písaním týchto písmenok. Ty možno upratuješ kostol, čítaš pri svätej omši, organizuješ tábory pre deti, navštevuješ chorých, si členom modlitbovej skupiny... Všetko to je plod Božieho slova!

Vnímam v sebe slovo lásky – keď čoraz viac prežívam, že Boh ma miluje. Nikdy nezabudnem, ako som pred 20 rokmi, keď som bol ďaleko od Boha, dostal nepodpísanú pohľadnicu s textom: „Boh ťa stále miluje." Tento prejav Božej starostlivosti ma držal pri živote celé roky, počas ktorých som neprijímal sviatosti...

A ešte raz vnímam v sebe slovo lásky – čo sa prejavuje úsilím byť Ježišovým svedkom ľuďom okolo seba, aby aj oni mohli zakúsiť Božiu lásku a žiť raz v nebi.

Takže poopravím vyššie položenú otázku a opýtam sa takto: Aké slovo Boh zasial do tvojho života a čím sa dnes prejavuje to, že Boh k tebe osobne prehovoril a stále hovorí? Čo Božie slovo v tebe vykonalo a aj dnes koná?

Nech sa odpovede na tieto otázky stanú predmetom tvojho slávenia tejto nedele. Nájdi si čas a veľmi konkrétne ďakuj Bohu za to, čo v tebe svojím slovom vykonal. Neboj sa, že nebudeš mať čo povedať. Boží Duch ti mnohé pripomenie, lebo Boh sa teší, keď sa raduješ z jeho diela, ktoré v tebe koná...
Photo

Post has attachment
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme od 1. augusta 2017 do pracovného pomeru upratovačku na 6 hodinový pracovný úväzok.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

Kontakt: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14, telefón 041/4376101 czsskaliteustredie@centrum.sk


Photo

Post has attachment
Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici prijme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru vyučujúceho/vyučujúcu FYZIKY a vyučujúceho/vyučujúcu pre 1.STUPEŇ ZŠ
http://dcza.sk/sk/dokumenty/urady/diecezny-skolsky-urad/udalosti-dsu/volne-pracovne-miesto-spojena-skola-sv-jana-bosca
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru katechétku/katechéta na dobu určitú do 31.08.2018 – úväzok 50 %.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., s platnou kánonickou misiou.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

Kontakt: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14, telefón 041/4376101 czsskaliteustredie@centrum.sk
Photo

Post has attachment
Zamyslenie na 14. nedeľu v cezročnom období: Úžas
V jednej múdrej knihe som čítal, že keď Boh všetko stvoril, tak siedmy deň žasol nad svojím dielom. Jeho odpočinkom bol úžas, lebo „bolo to veľmi dobré" (Gn 1, 31). Prišlo mi to na um pri Ježišovom pozvaní v dnešnom evanjeliu prijať jeho jarmo, aby sme tak našli odpočinok. Aby sme sa aj my ako Boh mohli zastaviť a žasnúť nad dielom, ktoré vykonal a stále koná (aj našimi rukami). V tom je v podstate aj význam slávenia nedele – obdivujeme Boha, ktorý „vykonal veci zázračné" (Ž 98, 1).

Sám Ježiš je nám príkladom takého úžasu – dnes sme počuli, že zveleboval Otca. Čo iné je to ako úžas nad tým, ako skvelo Boh všetko zariadil? Možno pre človeka nečakane, nelogicky – veď kto z nás by išiel za tým najmenším, najslabším, najbezvýznamnejším a žiadal by ho, aby pre nás niečo urobil? A presne to urobil Boh – vybral si nás, svojich nepriateľov, slabých a hriešnych ľudí, aby sme v jeho mene konali dielo ohlasovania spásy. Nie je to dôvod na úžas? A vďačnosť? A Ježiš ako človek sa práve z toho raduje a zvelebuje Otca – ktorý „tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým" (Mt 11, 25).

Prorok Zachariáš to videl svojím prorockým zrakom a vyzýval ľud k jasotu (Zach 9, 9). Lebo videl, že Boh vykoná veľké veci. Vlastne ich volal plesať vo viere, že to, čo Boh prisľúbil, raz sa aj stane. Prečo je to dôvod jasotu aj pre nás? Lebo my sme svedkami naplnenia Božích prísľubov. Dal „nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida..." (Lk 1, 69).

Ako vnímaš svoje postavenie v Cirkvi, vo svete? Cítiš sa maličký, bezvýznamný, bezmocný? Buď si istý, že práve takého si ťa Boh vyvolil, aby si bol ohlasovateľom radostnej zvesti vykúpenia – tým, ako žiješ: vernou poslušnosťou Božím príkazom, každodenným spoliehaním sa na jeho pomoc, spevom žalmov, hymnov a duchovných piesní (pozri Kol 3, 16)... Boh žije uprostred maličkých, im boli určené prisľúbenia spásy a večného života.

Odpočívať znamená žasnúť. Nijaké dolce far niente – sladké ničnerobenie. Ale úžas nad láskou Boha k tebe. Pros Božieho Ducha, aby tento úžas v tebe vzbudzoval.
Photo

Post has attachment
Kráľovná pokoja v Európskom parlamente
Pokoj v Európe, pokoj v Európskom parlamente... Potrebovali by sme ho, však? Našou návštevou parlamentu sme ho síce nepriniesli, no veríme, že spoločnou modlitbou sme k nemu prispeli. 11. – 15. júna 2017 sa zopár študentov Spojenej školy Kráľovnej pokoja zo Žiliny zúčastnilo exkurzie do Európskeho parlamentu organizovanej tímom európskeho poslanca Branislava Škripeka. V rámci programu sme parlament navštívili oficiálne aj neoficiálne, sledovali rokovanie v sále, aj si vypočuli skvelú prednášku o fungovaní parlamentu, či životné príbehy stážistov aj členov tímu v zasadačkách. Naši dvaja študenti si počas návštevy vyskúšali aj prácu moderátora a natočili s poslancom B. Škripekom rozhovor o udalostiach v „Štrasburskom" parlamente. Sme radi, že na pár dní sme sa stali súčasťou tímu, ktorý sa o pokoj v Európe veľmi naliehavo zasadzuje. Uvedomili sme si, že táto práca je pre nich častokrát boj – boj o hodnotu života a rodiny, boj za spravodlivosť a tým o skutočný pokoj – pretože sme presvedčení, že ten je možné dosiahnuť iba v spoločnosti postavenej na Božích princípoch.
Slovenský aj štrasburský tím Braňa Škripeka sa od tímov ostatných, cca 750 poslancov EP, líši diametrálne. Nie je to pre nich len práca, či životné poslanie. Je to tím priateľov, pre ktorých je to poslanie Bohom dané, do ktorého vkladajú srdce aj ducha. Je to tím, ktorý spolu nielen pracuje, ale sa aj spolu modlí a prosí Boha o vedenie.
Máme nádej, že aj vďaka takýmto politikom a ich tímom sa naša Európa opäť bez kompromisov vráti k svojim kresťanským základom a stane sa pokojným, bezpečným, morálnym, trvalo udržateľným a neustále sa vyvíjajúcim miestom pre spokojný život miliónov ľudí.
Nech je teda ich práca Bohom požehnaná, nech sú otvorení na Božie vedenie a nech je cez ich prítomnosť a prácu požehnaný parlament i celá Európa.
Mgr. Katarína Filipová
PhotoPhotoPhotoPhoto
4. 7. 2017
4 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded