Profile cover photo
Profile photo
ŁP-EKSPERT kursy adr hds szkolenia usługi bhp,kursy z pierwszej pomocy,ubezpieczenia,e learning bhp,
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
Szkolenia hakowego
Wszystkie osoby chętne do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zachęcamy do realizowania kursu na stanowisko hakowego w naszym ośrodku. Szkolenia hakowego, które oferujemy zapewniają możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień, pozwalających na bezpieczne, legalne i profesjonalne obsługiwanie urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.
Zanim kandydat na hakowego zyska poprzez nasze szkolenia stosowane uprawnienia musi przejść kurs składający się zarówno z zajęć praktycznych, jak i teoretycznych.

W części teoretycznej przewidywane znajdują się następujące zagadnienia:
• omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
• zapoznanie się z rodzajami i obsługą różnych urządzeń dźwigowych
• zdobycie wiedzy na temat różnych rodzajów osprzętu i typów zawiesi
• zapoznania się z obowiązkami osób pracujących na stanowisko hakowy
• zrozumienie zasad prawidłowej eksploatacji haków

Kto powinien zdecydować się na kurs hakowego realizowany i nas?
Przede wszystkim jest to propozycja skierowana do wszystkich osób, które ukończyły już 18 lat i w swoich planach zawodowych rozważają pracę na stanowisku hakowego. Na kurs mogą się też zapisać wszyscy pracownicy oddelegowani w swoim zakładzie do obsługi o konserwacji urządzeń dźwigowych posiadających hak.

Poza tym kurs może być przydatnych dla wszystkich osób chcących:
• oferować usługi remontowo-budowlane
• przemieszczać wszelkie towary, ładunki z użyciem dźwigów z hakiem
• obsługiwać magazyny za pomocą dźwigów wyposażonych w hak

Uprawnienia hakowego
Zwieńczeniem całego szkolenia na hakowego w naszym ośrodku jest egzamin, który to należy zdać, aby uzyskać oficjalne uprawnienia należące się osobom na stanowisku hakowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje stosowne zaświadczenia informujące przyszłych pracodawców o jego umiejętnościach i fachowym przygotowaniu do tegoż stanowiska.
Nasza oferta jest bardzo atrakcyjna, bowiem zapewniamy możliwość odbycia kursu w bardzo konkurencyjnej cenie, a prowadzący szkolenia instruktorzy to fachowcy z wieloletnim doświadczeniem oraz nieprzeciętnymi umiejętnościami przekazywania innym swojej wiedzy.

Idea kursu na hakowego
Nadrzędnym celem oferowanego szkolenia jest właściwe przygotowanie kandydatów do obsługi urządzeń dźwigowych z hakiem, czego wymagają przepisy transportu wewnątrzzakładowego, transportu i przemieszczania ładunków w magazynach oraz wiele innych.
Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zachęcamy już dzisiaj do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź dzwoniąc pod wskazany na stronie numer telefonu.Add a comment...

Post has attachment
HDS – uprawnienia

Egzamin, dzięki któremu nadawane są uprawnienia UDT, prowadzony jest przez inspektorów wydelegowanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest to egzamin sprawdzający zarówno wiedzę, jak i umiejętności obsługi urządzenia. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu kurant otrzymuje zaświadczenie oraz uprawnienia. Są one bezterminowe i upoważniają do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych typu HDS dla wszystkich marek oraz wysięgów.Zapraszamy osoby z Raciborza,Rybnika,Jastrzębia-Zdrój,Żor,Pszczyny -całego Śląska i nie tylko na kurs hds

Wymagania:

co najmniej 18 lat
co najmniej wykształcenie podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora poświadczony zaświadczeniem lekarskim


Cena OD 399 ZŁ

Jeżeli chcą Państwo zapisać się na kurs na hds (operator żurawi przenosnych ), cena w naszym Ośrodku z pewnością Państwa zadowoli. Cena przeszkolenia kursu HDS zależna jest od liczby osób biorących udział w zajęciach. Dla większych grup mamy atrakcyjne rabaty.

Zadzwoń i wpisz się na listę kandydatów . ZADZWOŃ TEL.500193952 . Wszystkich pracodawców, ceniących czas i pieniądze, zapraszam do współpracy, a kandydatów zapraszam na ciekawe, profesjonalne szkolenie.Szkolenie możemy przeprowadzić u pracodawcy.

Racibórz,Rybnik,Żory,Gliwice,Pszczyna,Radlin,Opole,Kraków

http://piszczekszkolenia.pl/kurs-hds/
Add a comment...

Post has shared content
Jak zdobyć licencje transportowe na transport międzynarodowy?
Jeśli prowadzisz działalność transportową i chcesz rozszerzyć ją o zakres międzynarodowy, to konieczna jest licencja transportowa, która pozwala na takie ruchy. O tym, jak zdobyć licencję transportową - przeczytasz poniżej.


Licencja transportowa na transport międzynarodowy– przepisy i potrzebne dokumenty
Wymóg posiadania licencji na transport o charakterze wspólnotowym określony jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, a także ustawę o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku. Licencja tranportowa zostaje wydawana przewoźnikowi przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej w przypadku zaistnienia dwóch sytuacji:

• kiedy przewoźnik posiada siedzibę w danym państwie,
• kiedy dany przewoźnik jest uprawniony do wykonywania międzynarodowego przewozu międzynarodowego drogowego w państwie członkowskim UE.

Za wydanie licencji transportowej trzeba oczywiście zapłacić, a koszty ponosi przewoźnik. Opłaty uzależnione są od tego, na jaki okres ma być wydana licencja transportowa. Rzecz dotyczy okresu do pięciu albo do dziesięciu lat W pierwszym przypadku zapłacimy za licencję cztery tysiące złotych , a także za każdy wypis dodatkowo 440 zł. W drugim przypadku zapłacimy osiem tysięcy złotych i każdorazowo za wypis do licencji 880 zł. Trzeba zapłacić również za odnowienie pięcioletniego terminu ważności wypisów, jeśli została ona udzielona na okres dłuższy niż 10 lat. Wtedy też za każdy wypis do licencji zapłacimy 40 zł.

Każda licencja na transport międzynarodowy musi być załatwiona w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego. Formalności i gotową licencję można wyrobić nawet w ciągu 7 dni. Warunkiem jest jednak bezbłędne skompletowanie wszystkich wniosków, potem można monitorować przebieg sprawy, by w odpowiednim czasie odebrać gotową licencję.

Każdy pojazd, któremu ma być przyznana licencja transportowa musi spełniać dwa warunki:

• dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony,
• pojazd ma być przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób razem z kierowcą.

Ciekawostką jest natomiast to, że licencji transportowej nie muszą posiadać zespoły ratownictwa medycznego i usługi transportu sanitarnego. Każdy przedsiębiorca, który występuje o przyznanie licencji transportowej na poszczególne firmowe pojazdy musi spełniać z kolei następujące warunki:

• musi posiadać pełną zdolność finansową (we wniosku licencyjnym przedsiębiorca musi wykazać zabezpieczenie na równowartość dziewięciu tysięcy euro – w przypadku pierwszego pojazdu i pięciu tysięcy euro – na każdy kolejny pojazd),
• musi cieszyć się dobrą reputacją jako osoba prowadząca firmę (to jest dosyć subiektywna ocena, ale przedsiębiorca nie może być skazany za przestępstwa skarbowe i inne przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, środowisku, warunkom pracy i płacy, wiarygodności dokumentów),
• musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, który jest potwierdzany egzaminem i wymagany przynajmniej u jednej z osób zarządzających daną firmą,
• musi posiadać prawo do wykorzystywania tych pojazdów, które mają dłużyć do transportu,
• pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne, które mają być potwierdzone na piśmie.

Wniosek o wydanie licencji transportowej musi zawierać następujące dane:

• dane przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa,
• określenie rodzaju przewozów,
• określenie liczby pojazdów,
• okres, na jaki ma być wydana licencja,
• w załącznikach powinny się znaleźć takie rzeczy jak: kopia certyfikatu kompetencji zawodowych, dokumenty zabezpieczając zdolność finansową, zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy.

Mam już licencję i co dalej?

Po otrzymaniu licencji oryginał dokumentu powinien zostać włączony do dokumentów firmy, natomiast jego kserokopię powinien mieć ze sobą kierowca, który wykonuje dany przewóz międzynarodowy. Trzeba pamiętać, że licencja nie jest wartością nadaną bezwzględnie na okres przedstawiony we wniosku. Można ją stracić, kiedy nie dotrzyma się warunków umowy, odstąpi ją osobie trzeciej lub przez okres co najmniej 6 miesięcy nie będzie wykonywać się żadnego transportu międzynarodowego. W momencie utraty z licencji z winy posiadacza o kolejną licencję można starać się dopiero po upływie dwóch lat.Add a comment...

Post has attachment
Jak zdobyć licencje transportowe na transport międzynarodowy?
Jeśli prowadzisz działalność transportową i chcesz rozszerzyć ją o zakres międzynarodowy, to konieczna jest licencja transportowa, która pozwala na takie ruchy. O tym, jak zdobyć licencję transportową - przeczytasz poniżej.


Licencja transportowa na transport międzynarodowy– przepisy i potrzebne dokumenty
Wymóg posiadania licencji na transport o charakterze wspólnotowym określony jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, a także ustawę o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku. Licencja tranportowa zostaje wydawana przewoźnikowi przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej w przypadku zaistnienia dwóch sytuacji:

• kiedy przewoźnik posiada siedzibę w danym państwie,
• kiedy dany przewoźnik jest uprawniony do wykonywania międzynarodowego przewozu międzynarodowego drogowego w państwie członkowskim UE.

Za wydanie licencji transportowej trzeba oczywiście zapłacić, a koszty ponosi przewoźnik. Opłaty uzależnione są od tego, na jaki okres ma być wydana licencja transportowa. Rzecz dotyczy okresu do pięciu albo do dziesięciu lat W pierwszym przypadku zapłacimy za licencję cztery tysiące złotych , a także za każdy wypis dodatkowo 440 zł. W drugim przypadku zapłacimy osiem tysięcy złotych i każdorazowo za wypis do licencji 880 zł. Trzeba zapłacić również za odnowienie pięcioletniego terminu ważności wypisów, jeśli została ona udzielona na okres dłuższy niż 10 lat. Wtedy też za każdy wypis do licencji zapłacimy 40 zł.

Każda licencja na transport międzynarodowy musi być załatwiona w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego. Formalności i gotową licencję można wyrobić nawet w ciągu 7 dni. Warunkiem jest jednak bezbłędne skompletowanie wszystkich wniosków, potem można monitorować przebieg sprawy, by w odpowiednim czasie odebrać gotową licencję.

Każdy pojazd, któremu ma być przyznana licencja transportowa musi spełniać dwa warunki:

• dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony,
• pojazd ma być przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób razem z kierowcą.

Ciekawostką jest natomiast to, że licencji transportowej nie muszą posiadać zespoły ratownictwa medycznego i usługi transportu sanitarnego. Każdy przedsiębiorca, który występuje o przyznanie licencji transportowej na poszczególne firmowe pojazdy musi spełniać z kolei następujące warunki:

• musi posiadać pełną zdolność finansową (we wniosku licencyjnym przedsiębiorca musi wykazać zabezpieczenie na równowartość dziewięciu tysięcy euro – w przypadku pierwszego pojazdu i pięciu tysięcy euro – na każdy kolejny pojazd),
• musi cieszyć się dobrą reputacją jako osoba prowadząca firmę (to jest dosyć subiektywna ocena, ale przedsiębiorca nie może być skazany za przestępstwa skarbowe i inne przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, środowisku, warunkom pracy i płacy, wiarygodności dokumentów),
• musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, który jest potwierdzany egzaminem i wymagany przynajmniej u jednej z osób zarządzających daną firmą,
• musi posiadać prawo do wykorzystywania tych pojazdów, które mają dłużyć do transportu,
• pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne, które mają być potwierdzone na piśmie.

Wniosek o wydanie licencji transportowej musi zawierać następujące dane:

• dane przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa,
• określenie rodzaju przewozów,
• określenie liczby pojazdów,
• okres, na jaki ma być wydana licencja,
• w załącznikach powinny się znaleźć takie rzeczy jak: kopia certyfikatu kompetencji zawodowych, dokumenty zabezpieczając zdolność finansową, zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy.

Mam już licencję i co dalej?

Po otrzymaniu licencji oryginał dokumentu powinien zostać włączony do dokumentów firmy, natomiast jego kserokopię powinien mieć ze sobą kierowca, który wykonuje dany przewóz międzynarodowy. Trzeba pamiętać, że licencja nie jest wartością nadaną bezwzględnie na okres przedstawiony we wniosku. Można ją stracić, kiedy nie dotrzyma się warunków umowy, odstąpi ją osobie trzeciej lub przez okres co najmniej 6 miesięcy nie będzie wykonywać się żadnego transportu międzynarodowego. W momencie utraty z licencji z winy posiadacza o kolejną licencję można starać się dopiero po upływie dwóch lat.
http://piszczekszkolenia.pl/licencje-transportowe/Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli lub chcą zdobyć kwalifikacje kierowców. Prowadzimy także szkolenia przeciwpożarowe oraz niezbędne w tej branży kursy pierwszej pomocy. Więcej na http://piszczekszkolenia.pl/.

Add a comment...

Post has attachment
Celem naszej działalności jest prowadzenie kursów dla branży transportowej. W naszej ofercie można znaleźć szkolenia BHP oraz kursy ADR, które są kluczowe dla kierowców oraz przyszłych kierowców. Sprawdź nas na http://piszczekszkolenia.pl/.

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zależy nam, aby zapewniać Państwu najwyższą jakość usług! Wiele lat zdobywaliśmy doświadczenie i dziś wiemy, że jedynie pracowitość, rzetelność oraz determinacja przynoszą pożądane efekty. Poznajcie nas bliżej na http://piszczekszkolenia.pl/.

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nasza firma ma do zaoferowania szeroki zakres kursów dla pracowników branży transportowej. Są to m.in. szkolenia BHP, kursy ADR oraz kursy na wózki widłowe z wymianą butli. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na http://piszczekszkolenia.pl/.

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Na dzisiejszym rynku wózki widłowe cieszą się dużą popularnością, stąd wielkie zapotrzebowanie na operatorów wózków jezdniowych. Zachęcamy do uczestniczenia w naszych kursach, które pozwolą oswoić się z tym sprzętem! Oferta dostępna na http://piszczekszkolenia.pl/kurs-wozki-jezdniowe/.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded